Управління навчально-виховними закладами здійснюють на основі положень Конституції України, Закону «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій

Управління школою здійснюється власником - Роменською районною радою Сумської області.

Безпосереднє керівництво здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи не менш як 3 роки.

Директор призначається на конкурсній основі.

Вищим органом громадського самоврядування школи є загальна конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Конференція:

- заслуховує звіт директора і голови ради школи;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

- розглядає основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи.

У період між конференціями діє рада школи.

Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю , державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Очолює раду Школи голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

У школі створено постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

Педагогічна рада розглядає питання:

  • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;
  • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
  • впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків;
  • погоджує структуру навчального року, навчальні плани та річний план роботи школи

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 94

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.