ПРИРОДОЗНАВСТВО

26.05 Тема: Підсумковий урок. Узагальнення знань.

29.05 Тема: Літні завдання.


19.05. Тема: Заповідники, заказники, науіональні парки та їх значення для збереження природи Землі.

Завдання: опрацювати п. 48, виконати письмово завдання 4 на с. 215 підручника (на окремих аркушах).

22.05. Тема: Навчальний проєкт. Смітити не можна переробляти (про "друге життя" побутових речей.

Завдання: виконати проєкт за завданням (с. 63) в зошиті для практичних робіт з природознавства.


12.05. Тема: Екологічні проблеми та їх розвязання.

Завдання: опрацювати п. 46, виконати письмово завдання 5 на с. 206 підручника.

15.05. Тема: Охорона природи. Червона книга України. Практична робота 2. Складання Червоної книги своєї місцевості.

Завдання: опрацювати п. 47, виконати практичну роботу в зошиті для практичних робіт з природознавства.


05.05. Тема: Тематичний контроль. Планета Земля як середовище життя організмів.

Завдання: виконати завдання тем. контролю.

08.05. Тема: Людина - частина природи.

Завдання: опрацювати п. 45, виконати завдання 4 (письмово) на с. 201 в робочому зошиті з природознавства.


27.04. Тема: Екосистеми. Рослинність і тваринний світ своєї місцевості.

Завдання: опрацювати п. 44, записати схему "Склад екосистеми", виконати завдання 3, 4, 5 письмово на с. 193.

30.04. Тема: Навчальний проект. Вирощування найвищої бобової рослини.

Завдання: виконати навчальний проєкт за зошитом для практичних робіт.


23.04 Тема: Вплив на організм чинників живої природи. Взаємозв"язки між організмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів.

Завдання: опр. п.43, провести спостереження за завданнями рубрики "Станьте дослідниками природи" с.183.


13.04. Тема: Водне середовище життя.

Завдання: опрацювати п. 41, виконати завдання 5 на с. 180 ( письмово).

16.04. Тема: Грунтове середоще життя.

Завдання: опрацювати п. 42, провести спостереження за завданням рубрики "Станьте дослідниками природи" на с. 183.


06.04. Тема: Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

Завдання: опрацювати п. 39, виконати завдання 6 на с. 172 (письмово).

09.04. Тема: Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Наземно-повітряне середовище.

Завдання: опрацювати п. 40, провести спостереження за завданнями рубрики "Станьте дослідниками природи".


30.03 Тема: Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

Завдання: опр. п.37, викон. практ. завд (с.41) за зошитом-практикумом, підібр. цікаву інформ. про визначені на пр. занятті рослину, тварину, гриб.

02.04 Тема: Умови життя на планеті. Чинники середовища.

Завдання: опр. п.38, скласти схему "Чинники середовища", викон. дослідн. прктик. (с.166 підр.) або (с.44 за зошитом-практикумом)


13.03 Тема: Різноманітність організмів. Тварини.

Завдання: 1. Опрацювати п.34 с.148-150; 2. Визначити основні відмінності тварин від рослин; 3. Підготувати повідомлення на тему "Тварини минулого"

17.03 Тема: Різноманітність організмів. Гриби.

Завдання: 1. Опрацювати п.35 с.154. 2. Скласти схему "Різноманітність грибів". 3. Виконати малюнок "Будова шапинкового гриба". 4. Виконати практичне завдання (с.43) за зошитом-практикумом.

20.03 Тема: Різноманітність організмів. Бактерії.

Завдання: 1. Опрацювати п.35 с.154-155. 2. Виконати завдання 6 (письмово), 7, 8 на с.156


УКРАЇНСЬКА МОВА

26.05. Тема: Фонетика й графіка.

Завдання. Повторити тему "Фонетика й графіка, виконати вправи 524,525.

28.05. Тема: Орфоепія й орфографія.

Завдання. Повторити вивчені орфограми, виконати вправи 526,527.

29.05. Тема: Синтаксис і пунктуація.

Завдання. Повторити тему "Синтаксис і пунктуація", виконати вправи 532,534.


19.05. Тема: Контрольна робота. Диктант.

Завдання. Написання диктанту.

21.05. Тема: Повторення. Будова слова й орфографія.

Завдання. Опрацювати п.67. Повторити тему "Будова слова й орфографія"., виконати вправи 516, 517, 519.

22.05. Тема: Повторення. Фонетика й орфографія.

Завдання. Опрацювати п. 68. Повторити тему "Фонетика й Орфографія., виконати вправи 521, 523.


14.05.(2 години). Тема: Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповыдного характеру з елементами роздуму.

Завдання. Опрацювати с. 165-166, написати переказ "Історія книжки".

12.05. Тема: Контрольна тестова робота№8. Складне речення. Пряма мова. Діалог.

Завдання. Виконати тестові завдання.

15.05. Тема: Повторення вивченого. Лексикологія.

Завдання. Опрацювати п.66, повторити иему "Лексикологія", виконати вправи 512,513,509.


05.05. Тема: РМ. Аналіз письмового твору.

Завдання. Робота над помилками.

07.05. Тема: Діалог.Тире при діалозі.

Завдання. Повторити п.64, скласти діалог на тему "У бібліотеці".

08.05. Інсценування байки, текст якої містить діалог.

Завдання. Підготувати інсценізацію байки і записати у зошит (на вибір).


28.04. (2 години)Тема: РМ.Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов"язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за складеним планом на тему: "Чому людина має бути чемною".

Завдання. Написати твір-роздум на тему:"Чому людина має бути чемною".


21.04. Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Завдання. Опрацювати п.63, виконати вправи 487(усно), 488,489.

23.04. Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Завдання. Повторити п. 63, виконати вправи 491,494.

23.04. Тема: Діалог. Розділові знаки в реченнях із діалогом.

Завдання. Опрацювати п. 64, виконати вправи 496,499.

24.04. Тема: Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Завдання. Повторити п.64, виконати вправу 500.


14.04. Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв"язком.

Завдання: опрацювати п. 60, виконати вправи 471 (ІІ завдання), 474.

16.04. Тема: Кома між частинами складного речення, з"єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв"язком.

Завдання: опрацювати п. 61, виконати вправи 477 (усно), 479( І, ІІ завдання).

17.04. Тема: Кома між частинами складного речення,з"єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв"язком.

Завдання: повторити п. 61, виконати вправи 482, 483.


07.04 Тема: Виділення вставних слів на письмі комами.

Завдання. Повторити п.58, виконати вправи 461,466.

09.04 Тема: Складання інформаційного повідомлення до шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя класу.

Завдання. Сласти повідомлення про цікавий випадок із життя класу.

09.04 Тема: РМ№18. Ділові папери. Оформлення конверта.

Завдання. Опрацювати п.62, виконати вправи 484,485.

10.04 Тема: РМ№19. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

Завдання. Опрацювати п.59, виконати вправи 467(усно), 468(усно), 469(письмово).


31.03 Тема: РМ №14. Письмовий твір- роздум за складеним планом у художньому стилі на тему "Чому потрібно берегти природу".

Завдання. Написати твір- роздум за самостійно складеним планом. Опр. п.50,виконати вправи 398, 399.

02.04 Тема: Тире при узагальнюваних словах у реченнях з однорідними членами Тренувальні вправи.

Завдання. Повторити п. 55, виконати вправи 443, 446

03.04 Тема: Ознайомлення з найбільш уживаними всавними словами та сполученнями слів.

Завдання. Опрацювати п.58, виконати вправи 457(усно), 458(усно),459


13.03 Тема: Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, і)

Завдання: 1. Опрацювати п.54, вивчити правила. 2. Виконати вправи 426 (усно) , 427

17.03 Тема: Кома між однорідними членами речення.

Завдання: 1. Повторити п.54. 2. Виконати вправи 428 (усно), 429, 431.

19.03 Тема: Узагальнююче слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Тире при узагальнювальних словах.

Завдання: 1. опрацювати п.%%, вивчити правила. 2. Виконати вправи 437, 439, 447.

20.03 Тема: Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

Завдання: 1. Опрацювати п. 57, вивчити правила. 2. Виконати вправи 451, 454, 455.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

25.05. Тема: Література рідного краю. О.Столбін "Четвірка з плюсом".

Завдання. Прочитати твір і дати відповіді на запитання.

29.05. Підсумковий урок.


18.05. Тема: Позакласне читання. Валентин Чемерис. "Аравійська пустеля".

Завдання. Прочитати твір "аравійська пустеля", скласти запитання до твору і записати у зошит.

22.05. Тема: Контрольна робота. Письмовий твір "Мій улюблений літературний герой".


15.05. Тема: Переказування найцікавіших епізодів повісті.

Завдання. Підготуватися до переказування найцікавішого епізоду (на вибір).


04.05.Тема: Урок виразного читання. Читання прозового уривка з оповідання "Дивак".

Завдання. Підготувати уривок (на вибір) до виразного читання.

08.05.Тема: Микола Вінграновський. "Сіроманець".

Завдання. Прочитати твір до кінця, знайти прислів'я та приказки про вовка, виписати їх у зошит.


27.04.Тема: Григір Тютюнник. "Дивак". Допитливий , чуйний, добрий хлопчик Олесь.

Завдання. Виконати завдання 12 на с. 222 (у зошит), скласти план характеристики Олеся.


24.04. Тема: Григір Тютюнник. "Дивак".

Завданя. Прочитати оповідання "Дивак"; поділить оповідання на чотири частини,;дібрати заголовки й записати в зошит.


13.04. Тема: Єдність людини і природи, зв"язок між станом людської душі та довкілля. "Осінь - маляр із палітрою пишною."

Завдання: навчитися виразно читати вірш, намалювати ілюстрацію до вірша М. Рильського "Дощ", дати відповіді на запитання на с. 214.

17.04. Тема: РМ. Художній етюд про природу.

Завдання: написати етюд про природу.


06.04 Тема: Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Завдання. Скласти асоціативне гроно до образів хлопчиків.

10.04 Тема: М,Рильський. Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови. "Дощ" ("Благодатний,довгожданний").

Завдання. Вивчити напам"ять одну поезію (на вибір).


30.03 Тема: Євген Гуцало. Оповідання "Лось". ТЛ: оповідання.

Завдання. Дочитати до кінця оповідання "Лось", підготувати цитати або питання до характеристики героїв твору; опрацювати с.210.

03.04 Тема: Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків.

Завдання. Скласти асоціативне гроно до образу Шпичака, до образів хлопців.


13.03 Тема: Тарас Шевченко. " За сонцем хмаронька пливе".

Завдання: 1. Опрацювати с. 195-197. 2. Вивчити напам"ять вірш.

16.03 Тема: Тарас Шевченко . " Садок вишневий коло хати".

Завдання: 1. Вивчити напам"ять вірш. 2. Намалювати ілюстрацію.

20.03 Тема: Павло Тичина. "Не бував ти у наших краях! "

Завдання: 1. Опрацювати с. 199-202. 2. Вивчити напам"ять вірш


АНГЛІЙСЬКА МОВА

27.05. Тема: Контрольна робота з аудіювання.

Завдання: повторити часи дієслова.

28.05. Тема: Домашнє читання.

Завдання: читати, перекладати текст на с. 237.

29.05. Тема: Повторення і систематизація вивченого.

Завдання: повторити неправильні дієслова.

20.05. Тема: Узагальнення матеріалу.

Завдання: повторити часи дієслова, виконати вправу 3 на с. 236-237.

21.05. Тема: Контрольна робота з письма.

22.05. Тема: Контрольна робота з читання.


13.05. Тема: Активізація граматичних навичок.

Завдання: с. 227 - опрацювати Future Simple Tense, виконати вправу 1 письмово.

14.05. Тема: Планування подорожі.

Завдання: с. 228, вправа 3,4. Повторити Future Simple Tense.

15.05. Тема: Знову літо!

Завдання: с. 229 вправу 6, 7 виконати письмово.


06.05. Тема: Моя країна - Україна.

Завдання: с. 221, вправа 6 - вивчити діалог, написати розповідь про Україну.

07.05. Тема: Моя Україна.

Завдання: с. 223, вправа 1 - письмово, вправа 2 - скласти розповідь про одне з міст України за планом.

08.05. Тема: Плани на літо.

Завдання: с. 225 - вивчити слова, с. 224-225 вправа 2 - читати, перекладати.


29.04. Тема: Мої враження від подорожей.

Завдання: с. 219 - вивчити слова, с. 218-219 вправа 7 - читати, перекладати, с. 219 вправа 1 виконати письмово.

30.04. Тема: Подорож до України.

Завдання: с. 220-221 вправа 3, 4, 6 - читати, перекладати, вправа 5 - дати відповіді на запитання.


22.04 Тема: Ми-українці

Завдання: с.211-вивч.слова, с.210 впр.1 - читати, перекл., с.206 впр.2, впр.3 (письмово)

23.04 Тема: Містами України.

Завдання: с.212 - вивч. слова, с.212-213 - читати, перекл., дати відповіді на запит. під текстами, с.213 впр.6 (письмово).

24.04 Тема: Свята України

Завдання: с.214 впр.1, с.215 впр.3 - читати, перекл., повторити граматику, с.216, с.217 впр.3 (письмово)


15.04. Тема: Цікаві місця світу.

Завдання: с. 204, 206 - вивчити слова, с. 205 вправа 3- читати, перекладати, с. 206 вправа 1 виконати письмово.

16.04. Тема: Дорогами Великобританії.

Завдання: с. 207 вправа 4 - читати, перекладати, с. 208 вправа 5.

17.04. Тема: Повторення.

Завдання: с. 208-209, вправа 6 - читати, перекладати.


08.04. Тема: Відкриваємо Великобританію.

Завдання: вправа 3 на с. 195, вправа 4 на с. 196, вивчити слова на с. 196, 197.

09.04. Тема: Активізація граматичних навичок. Вживання Present Perfekt Tense.

Завдання: опрацювати граматику на с. 197, вивчити 3 форми дієслів на с. 197-198, виконати вправу 1 на с. 198 письмово, вправу 2 на с. 198 письмово.

10.04. Тема: Рушаємо у подорож.

Завдання: виконати вправу 1 на с. 203, вправу 2 на с. 203-204, вивчити слова на с. 204.


01.04. Тема: Визначні місця.

Завдання: с. 186-187, читати перекладати, на с. 187-вивчити слова, на с.188 вправа 2.

02.04. Тема: Місце, де я живу.

Завдання: с.189 вправа 1, с.192 вправа 4 (письмово).

03.04. Тема: Поради туристам.

Завдання: с.193, вправа 2 (письмово).


12.03 Тема: Пори року.

Завдання: чит. та перекл. с.172-173, вивч слова с.173, впр.4 (письм.)

13.03 Тема: Турбота про природу.

Завдання: с.174 впрю3 (письм), впр 1 с.177, впр. 4 с.178.

18.03 Тема: Домашнє читання. Велетень егоїст

Завдання: чит. та перекл. с.180, впр. 2 с.181, впр. 3 с.181 (письм)

19.03 Тема: Повторення.

Завдання: впр. 8 с. 179, впр. 9 с. 179.

20.03 Тема: Подорож по місту.

Завдання: чит. та перекл. впр. 5 с.185, вивч слова с. 185, впр. 3 с.184 (письм)


ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

26.05 Тема: Контрольне тестування по темі: "Усе має минуле"

Завдання: пройти тестування на сайті "Всеосвіта"


19.05 Тема: Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах. Турбота про здоров"я. Медицина. Спорт. Як колись проводили вільний час.

Завдання: прочит. п.28, завд. 2,3 с.201 (письмово), повт. матеріал по темі.


12.05 Тема: Застосування досягнень науки і техніки у виробництві та його наслідки. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

Завдання: прочит. п.27, випис. важливі відкриття минулого століття, відпов. на запит. с.193


05.05 Тема: Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців. Від натурального до ринкового господарства.

Завдання: прочит. п.25,26, скласти словничок із 5-6 нових слів, скласти коротку розповідь про помешкання селян.


28.04 Тема: Узагальнення. Тематичний контроль.

Завдання: Виконати тестові завдання.


21.04 Тема: Дослідження з історії рідного краю. Наукове і мистецьке осмислення минулого. Художні твори про минуле України.

Завдання: прочит. п.24, підготув. презентацію родинного дерева, повт.пп.21-23.


14.04 Тема: Історичні праці про україну та їхні автори. Історичні праці ХІХ-початку ХХ ст. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського.

Завдання: прочит. п.23, завд.2 с.164 (письм), підготув. розповідь про М.Грушевського.


07.04 Тема: Історичні праці про Україну та їхні автори: козацькі літописи. Літопис Самійла Величка.

Завдання: прочит. § 22, підручник завд. 1,2 с.157 (письмово у зошит)


31.03 Тема: Історичні праці про Україну та їхні автори: руські літописи. "Повість минулих літ" літописця Нестора.

Завдання: причит. п. 21 с. 144-149, завд. 3,4 с.149 (письм), Відповіді на запит.


17. 03 Тема: Головні цілі пізнання минулого . Фах історика. Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

Завдання: 1. Прочитати п. 21 с.143-144 2. Давати відповіді на запитання


ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

27.05 Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Повторити розділ. Казки народів світу.

Завдання: скласти кросворд до казки (казка на вибір).

29.05 Тема: Підсумковий урок. Узагальнення знань.

20.05 Тема: Старк У "Чи вмієш ти свистати, Юганно?"

Завдання: прочит. твір "Чи вмієш ти свистати, Юганно?"

22.05 Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Завдання: повторити вивчений матеріал.


13.05. Тема: Елементи фольклору (казки) та їхнє значення для розкриття головної ідеї - реалізація мрій, бажань і прагнення особистості.

Завдання: підготувати відповіді на запитання "Перевір себе", підготуватися до контрольної роботи.


15.05. Тема: Контрольна робота. Різнорівневі завдання з теми "Сучасна література. У колі добрих героїв".


06.05. Тема: Пауль Маар "Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу". Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії.

Завдання: знайти і виписати портрет Суботика, намалювати ілюстрацію до твору.

08.05. Тема: Пауль Маар "Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу". Реальне і фантастичне у творі.

Завдання: навчитися читати вірші, що створює Суботик, яку роль вони відіграють у творі, які ідеї втіліють.


29.04. Тема: Пауль Маар (нар. 1937). " Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу". Яскравість художнього світу твору.

Завдання: с. 285- 287, опрацювати статтю "Сторінки життя і творчості", прочитати І - V розділи твору.


22.04 Тема: Туве Янсон "Зима-чарівниця". Чарівність художнього світу твору.

Завдання: прочит. "Зима-чарівниця", підготувати переказ епізоду, що найбільше сподобався.

24.04 Тема: Туве Янсон "Зима-чарівниця". Його персонажі, утілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

Завдання: виписати у зошит персонажів твору та їх стислі характеристики.


15.04. Тема: Характеристика образу містера Вонки.

Завдання: підготувати матеріал до написання твору- фантазії "Про що мої мрії".

17.04. Тема: Розвиток мовлення (письмово). Твір- фантазія "Про що мої мрії".

Завдання: прочитати розповідь про Туве Янсон.


08.04. Тема: Реальний і фантастичний світи у творі Реальда Дола.

Завдання: скласти порівняльну таблицю "Реальний і фантастичний світ у повісті - казці".

10.04. Тема: Доброта і щирість головного героя.ю

Завдання: підготувати характеристику Чарлі і другорядних героїв.


01.04. Тема: Роальд Дал "Чарлі і шоколадна фабрика". Персонаж і герой літературного твору.

Завдання: с. 268-274, підготувати розповідь про історію створення повісті-казки "Чарлі і шоколадна фабрика".

03.04. Тема: Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

Завдання: дочитати "Чарлі і шоколадна фабрика", підготуватися до переказу твору.


13. 03 Тема: Марина Іванівна Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці».

Завдання: 1. С. 259-263, навчитися виразно читати «Книги в червоній палітурці», підготувати відповіді на запитання.

18. 03 Тема: Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

Завдання: Знайти в українському перекладі епітети та метафори; порівняти їх із тексом оригіналу.

20.03 Тема: Позакласне читання. Буличов. К. Цикл «Аліса» ( 1-2 твори за вибором)

Завдання: Прочитати твір за вибором.


ОСНОВИ ЗДОРОВ"Я

27.05 Тема: Підсумкове заняття.


20.05. Тема: Практичне завдання: Моделювання ситуації надання допомоги постраждалому при тепловому або сонячному ударі.

Завдання: повторити п. 31, відпрацювати алгоритм допомоги (с. 165 підручника).


13.05. Тема: Відпочинок на природі. Правила купання у водоймах. Дії у небезпечних ситуаціях на воді.

Завдання: опрацювати п. 31, скласти пам"ятку "Допомога потопаючому".


06.05. Тема: Стихійні лиха. Правила поведінки. Підручні рятувальні засоби.

Завдання: опрацювати п. 30, виготовити рятувальні засоби з підручних матеріалів.


29.04. Тема: Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров"я людини.

Завдання: опрацювати п. 29, створити саморобки для повторного використання пластикових упаковок.


22.04 Тема: Місця підвищеної небезпеки.

Завдання: опр. п.28, використовуючи блок-схему с.147, скласти правила поведінки у натовпі.


15.04. Тема: Безпека на дорозі. Екстремальні ситуації (при спілкуванні з людьми) з незнайомими.

Завдання: опрацювати п. 27, скласти пам"ятку безпечної поведінки з незнайомцями.


08.04. Тема: Дитина в автономній ситуації. Безпека в побуті. Інформаційна безпека в Інтернеті.

Завдання: опрацювати п. 26, пам"ятку на с. 172-173, разом з дорослими обстежити свою оселю і скласти пам"ятку "Небезпечні місця та предмети оселі".


01.04 Тема: Способи гасіння невеликих пожеж. Захист органів дихання під час пожежі.

Завдання: опр. п.25, скласти план евакуації зі свого будинку.


18.03 Тема: Пожежна безпека. Причини виникнення невеликих пожеж.

Завдання: Опрацювати п.24, скласти алгоритм виклику пожежної служби за телефоном.


МАТЕМАТИКА

25.05. Тема : Розв"язування цікавих задач з вивчених тем.

Завдання: повторити с. 250-252, виконати вправи № 1139 (5,7), 1177.

26.05. Тема: Розв"язування цікавих задач з вивчених вправ.

Завдання: повторити п. 38, виконати вправи №1141, 1182.

27.05. Тема: Узагальнення знань. Розв"язування задач з вивчених тем.

Завдання: виконати вправи № 1184, 1221.


18.05.Тема: Середнє значення величини.

Завдання: прочитати п. 38, виконати вправи 1136, 1174.

19.05. Тема: Розв"язування вправ і задач.

Завдання: прочитати п. 38, виконати вправи №1211, 1214.

20.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: повторити п. 37-38.


12.05. Тема: Середнє арифметичне.

Завдання: повторити п. 38, виконати вправи № 1134, 1137.

13.05. Тема: Середнє значення величини.

Завдання: повторити п. 38, виконати вправи № 1136, 1172.


04.05 Тема: Розв"язування задач на відсотки

Завдання: повт. п.38. Розв"язати №1131, 7-9 на с.249

05.05 Тема: Розв"язування задач на відсотки.

Завдання: повт. п.38. Розв"язати №1131, 7-9 на с.249

06.05 Тема: Середнє арифметичне.

Завдання: прочит. п.36. Розв"язати №1046, 1048


27.04 Тема: Знаходження числа за його відсотками

Завдання: Прочитати п.38. Розв’язати №1109,1115

28.04 Тема: Знаходження числа за його відсотками

Завдання: Повторити п.38. Розв’язати №1120,1125

29.04 Тема: Розв’язування задач на відсотки

Завдання: Повторити п.38. Розв’язати №1128, 1-6 на с.249


21.04 Тема: Поняття про відсотки.

Завдання: прочит. п.37.1, викон. №1068, 1070, 1071.

22.04 Тема: Знаходження відсотків від числа.

Завдання: прочит. п.37.2, викон. №1074, 1076.


13.04 Тема: Округлення десяткових дробів

Завдання: прочит. п.32, викон. №852, 854

14.04 Тема: Округлення десяткових дробів.

Завдання: повт. п.32, викон. №857, 860.

15.04. Перевір свої знання. виконай самостійно.

Завдання: 1.Виконати множення: а) 32,99 · 0,1; б) 7,1154 · 100; в) 8,315 · 4,6; г) 8,67 · 12.

2. Виконати ділення:а) 35,7 : 100; б) 13 : 0,65; в) 6 : 24; г) 75,45 : 15.

3.Розв’яжи задачу: Маса одного кавуна 16,8 кг, а маса другого становить 0,35 маси першого. Яка маса двох кавунів?

4. Виконати дії: 3,8 · (8,57 + 9,585 : 4,5).

5. Розв’яжи задачу: Із двох міст, відстань між якими 190,4 км, одночасно в одному напрямі виїхали мотоцикліст і велосипедист, який їхав попереду. Мотоцикліст наздогнав велосипедиста через 4 год. Знайти швидкість велосипедиста, якщо швидкість мотоцикліста 61,8 км/год.

6. Розв’язати рівняння: (0,5х – 5,12) · 0,25 = 2,645.


06.04 Тема: Ділення десяткових дробів

Завдання: повт. п.35 викон. №998, 999, 1001

07.04 Тема: Множення і ділення десяткових дробів.

Завдання: повт. п.34,35, викон. №1002

08.04 Тема: Множення і ділення десяткових дробів.

Завдання: повт. п.34,35, викон. № 1003,1007.


30.03 Тема: Ділення раціональних чисел.

Завдання: прочитати п.29, виконати № 1345, 1346, 1350.

31.03. Тема: Розв"язування задач і вправ.

Завдання: повторити п.28-29, виконати №1352, 1356, 1359.

01.04. Тема: Розв"язування задач і вправ з теми "Множення і ділення раціональних чисел".

Завдання: повторити п.28-29, виконати № 1361, 1362, 1365.


16.03 Тема: Множення десяткових дробів.

Завдання: проч. п.34, викон. №914, 917.

17.03 Тема: Множення десяткових дробів.

Завдання: повт. п.34, викон. №922, 927.

18.03 Тема: Множення десяткових дробів.

Завдання: повт. п.34, викон. №933, 935.


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

25.05 Тема: Мистецтво навколо нас. Приклади зв"язку різних видів мистецтв з повсякденного життя.

Завдання: опр. с.147-150


18.05 Тема: Ляльковий театр. Українська народна лялька.

Завдання: опр. с.152-155, створення ляльки-мотанки. Матеріал: кольоровий папір, ножиці. клей, тканина.


04.05 Тема: Петриківський розпис

Завдання: опр. с.142-146. створити декоративну композицію, яка складається з квітки (зображеної за допомогою пензля), кетягу калини (за допомогою пальця), та пірчастого листя.


27.04 Тема: Як стилізувати природні форми. Народні промисли

Завдання: Опрацювати с. 133-141. Створення стилізованої форми квітки. Техніка, матеріал - (на вибір)


13.04. Тема: Символіка українського орнаменту.

Завдання: опр. с.128-132, створити ескіз вишивки рушника с.132.


06.04 Тема: Поліфункціональна писанка в наш час: обрядова, ігрова, декоративна тощо.

Завдання: опр. с.124-127, створити ескіз великодної писанки с.123.


30.03 Тема: Писанкарство в Україні.

Завдання: декорування писанки., мозаїка з яєчної шкарлупи., підр. с.121-127

16.03 Тема: Орнаментальна композиція.

Завдання: намалювати композицію. Техніка, матеріал: олівець, гумка, акварелі, фарби, чорна ручка. підр. с.117-120


ІНФОРМАТИКА

20.05. Тема: Підготовка документа до друкування. Друкування документа.

Завдання: практична робота №14 "Оформлення текстового документа".


13.05.Тема: Сторінки документа та їх форматування.

Завдання: опрацювати п. 15. Вправа15.


06.05 Тема: Додавання, редагування та форматування таблиць.

Завдання: опр. п.14, впр.14.


29.04 Тема: Додавання, редагування та форматування списків.

Завдання: опр. п.11,12. впр.11


22.04 Тема: Додавання малюнків із файла та їх форматування.

Завдання: опр. п.13 с.74-77.


15.04 Тема: Роль електронного документообігу у сучасному суспільстві. Повторення правил уведення, редагування та форматування тексту.

Завдання: опр. п.10 с.57-60


08.04. Тема: Публічна презентація проєкту.

Завдання: повт. п.16-26


01.04 Тема: Виконання проєкту.

Завдання: Скласти алгоритм проєкту.


18.03 Тема: Планування роботи над проектом.

Завдання: повт. п.25,26 с.139-152, скласти програмний код намалювання різнокольорової квадратної спіралі с.143.

Кiлькiсть переглядiв: 1264

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.