БІОЛОГІЯ

25.05 Тема: Лишайники.

Завдання: опрацювати п.54, виконати завдання за робочим зошитом (п.54) (с.103-105) та підсумковий текст про гриби та лишайники.

29.05 Тема: Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів

Завдання: виконати підсумковий тест з біології для 6 класу


18.05. Тема: Практична робота 5. Ропізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Завдання: опрацювати п. 50,51, виконати завдання за робочим зошитом (п.50,51) та практичну роботу (с. 46-47) за зошитом для лабораторних робіт.

22.05. Тема: Сапротрофіні - цвільові гриби, дріжджі. Паразитичні гриби.

Завдання: опрацювати п. 52,53, виконати завдання за робочим зошитом (п. 52,53) с. 98-103.


15.05. Тема: Групи грибів : симбіотичні - мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

Завдання: опрацювати п. 49, виконати завдання за робочим зошитом (п. 49) та лабораторне дослідження (с. 44-45) за зошитом для лабораторних робіт.


04.05. Тема: Тематичний контроль. Різноманітність рослин.

Завдання: виконати завдання тем. контролю.

08.05. Тема: Гриби та особливості їх живлення. Особливості будови грибів. Розмноження.

Завдання: опрацювати п. 47, 48, виконати завдання за робочим зошитом на с. 90-93.


27.04. Тема: Значення рослин для існування життя на планеті Земля та для людини. Рослинні угрупування.

Завдання: опрацювати п. 46, виконати завдання на с. 84-86 за робочим зошитом з біології.


24.04 Тема: Екологічні групи і життєві форми рослин

Завдання: опр. п. 45, завд. с.83-84 за робочим зошитом з біології.


13.04. Тема: Практична робота 4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

Завдання: виконати практичну роботу 4 на с. 46-47 за зошитом для практичних робіт.


06.04. Тема: Покритонасінні (Квіткові). Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних.

Завдання: опрацювати п. 43, 44. Виконати завдання на с. 81-82 за робочим зошитом.

10.04. Тема: Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Завдання: виконати практичну роботу 3 на с. 44-45 за зошитом для практичних робіт.


30.03 Тема: Голонасінні

Завдання: опр. п.42, викон. лабор. дослідження на с.42-43 (за зош. для пр. робіт), завд. с.79-80 (робочий зошит)


16.03 Тема:Спорові рослини. Мохи, плауни, хвощі.

Завдання: 1. Опрацювати п.39,40. 2. Виконати лабораторне дослідження на с. 38-39 за зошитом для практичних робіт. 3. Виконати завдання на с.72-76 за робочим зошитом.

20.03 Тема: Папороті.

Завдання: 1. Опрацювати п.41 2. Виконати лабораторне дослідження на с.40-41 за зошитом для практичних робіт. 3. Виконати завдання на с. 76-78 за робочим зошитом.


УКРАЇНСЬКА МОВА

26.05. Тема: Фразеологія.

Завдання. Виписати із фразеологічного словника шість фразеологізмів і побудувати речення.

27.05. Тема: Словотвір та орфографія.

Завдання. Повторити тему "Словотвір та орфографія", виконати вправи 570, 569,571.

28.05. Тема: Морфологія й орфографія.

Завдання. Повторити тему Морфологія й орфографія", виконати вправи 573, 574, 575.


19.05. Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Займенник".

Завдання. Повторити тему "Займенник", виконати вправи 556, 559 (дати письмові відповіді у зошит).

20.05. Тема: Контрольна тестова робота №8.

Завдання. Виконати тестові завдання.

21.05. Тема: Лексикологія.Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

Завдання. Повторити тему "Лексикологію",виконати вправи 564,565.


12.05. Тема: Написання займенників із прийменниками окремо.

Завдання. Виконати вправу 531.

13.05.Тема: Контрольний диктант.

Завдання. Написання диктанту.

14.05. Тема: РМ. Есе світоглядного змісту на тему: "Кого можна назвати патріотом рідної землі".

Завдання. Написати есе на задану тему.


05.05.Тема: Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

Завдання. Опрацювати с.195, виконати вправу 509.

06.05.Тема: Напмсання разом і через дефіс неозначених займенників.

Завдання. Опрацювати с. 202, виконати вправи 528,535.

07.05. Тема: Правопис заперечних займенників.

Завдання. Орпацювати с.202, виконати вправу 529.


28.04. Тема: Відмінювання займенників.

Завдання. Повторити п.60-63, виконати вправи 513,542.

29.04. Тема: Відмінювання займенників.

Завдання. Опрацювати п.64, виконати вправи 546,547,549.

30. 04. Тема: РМ. Аналіз письмового твору.

Завдання. Робота над помилками допущених у творі.


21.04. Тема: Роряди займенників за значенням.

Завдання. Опрацювати п. 59, виконати вправи 504,506.

22.04. РМ. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі на тему: "Що я роблю для здійснення своєї мрії".

Завдання. Написати твір на задану тему.

23.04. Тема: Відмінювання займенників.

Завдання. Опрацювати п. 60-63, виконати вправи 508, 523, 534.


14.04. Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Числівник".

Завдання: опрацювати п. 58, виконати вправи 496 (ІІ), виконати тести на с. 186-187.

15.04. Тема: Контрольна тестова робота № 7. Числівник.

Завдання: пройти тестування за посиланням vseosvita. ua/go.

16.04. Тема: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Завдання: опрацювати п. 59, виконати вправи 502 (усно), 503 (письмово).


07.04 Тема: Написання разом порядкових числівників з-тисячний.

Завдання. Опрацювати правило на с.178, скласти речення з числівниками п"ятитисячний,трьохсотий, шестимільйонний,тримільярдний.

08.04 Тема: Узгодження числівників з іменниками.

Завдання. Опрацювати п.57, виконати вправи 487,489,493.

09.04 Тема: Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

Завдання. Опрацювати с. підр.179, виконати вправи 479,480,483.


31.03 Тема: Відмінювання числівників

Завдання. Повторити п. 54,55,56; виконати вправи 454,468,478

01.04 Тема: Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

Завдання. На с. 167 опр. правило; з числівниками двадцять п"ять, шість, чотирнадцять скласти речення.

02.04 Тема: Роздільне написання складних числівників.

Завдання. Виписати з художньої літератури шість речень із складними числівниками. Один числівник розібрати як частину мови (зразок на с. 180)


12.03 Тема: Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

Завдання: 1. Опрацювати п.53, вивчити правила. 2. Виконати вправи 440, 446, 449.

17.03 Тема: Числівники прості, складні і складені.

Завдання: 1. Опрацювати с. 167. 2. Виконати вправи 437, 438.

19.03 Тема: Відмінювання числівників.

Завдання: 1. Опрацювати п. 54, 55, вивчити правила, п. 56. 2. Виконати вправи 452, 453, 466, 469, 475.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

25.05. Тема: П.Глазовий. "Еволюція", "Найважча роль", "Заморські гості".

Завдання. Вивчити напам'ять одну гуморкску (на вибір).

28.05. Тема: Контрольна тестова робота. Леонід Глібов, Степан Руданський, Павло Глазовий.

Завдання. Виконати тестові завдання.


18.05.Тема: С.Руданський. "Добре торгувалось", "Запорожці у короля".

Завдання. Опрацювати с.223-228, навчитися виразно читати співомовки, дати відповіді на запитання.


04.05. Тема: Л.Глібов. "Муха і Бджола", Жаба і Віл".

Завдання. Навчитися виразно читати байки, виконати завдання 2 на с. 221, завдання 5 на с.222.

07.05.Тема: РМ. Написання листа авторові байок Леоніду Глібову.

Завдання. Написати листа Леоніду Глібову.


27.04.Тема: Леонід Глібов. Байка "Щука".

Завдання. Опрацювати с.216-220, виразно читати байку і відповідати на запитання.


13.04. Тема: Роль сім"ї у формуванні життєвих переконань людини Клим Джура - рятівник світу. Його друзі й вороги.

Завдання: написати характеристику одного з героїв твору. Скласти кросворд за твором Л.Ворониної "Таємне товариство боягузів..."

16.04. Тема: Контрольна робота. Письмовий твір "Безсмертя і добро, вічність і краса - основа життя людини на землі (за вивченими творами).

Завдання: написати твір на задану тему.


06.04 Тема: Леся Воронина."Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку №9.

Завдання. Прочитати твір до кінця.


30.03 Тема: Уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини. Характеристика образів Сергія і Митька.

Завдання. Написати стислий переказ твору від імені Василя, виконати завдання на с.193.

02.04 Тема: Виразне читання. Читання прозового уривка з повісті "Митькозавр з Юрківки...".

Завдання. Підготуватися до виразного читання уривка з повісті, намалювати малюнок до твору (за бажанням).


16.03 Тема: Ярослав Стельмах. "Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера"

Завдання: 1.Дочитати твір до кінця. 2. Скласти план-характеристику улюбленого героя.


ГЕОГРАФІЯ

27.05. Тема: Семестрова контрольна робота.

29.05. Тема: Повторення вивченого за рік.

Завдання: повторити основні відомості та географічні закономірності, п. 1-62.

20.05. Тема: Повторення.

Завдання: повторити основні відомості про географічні законоиірності п. 1-62. Підготуватися до контрольної роботи.


13.05. Тема: Вплив людини на природу. Зміни ПК Землі.

Завдання: опрацювати п. 62, дати відповіді на запитання на с. 250.

15.05. Тема: Забруднення довкілля та його охорона.

Завдання: підготувати проєкт "Утилізація побутових відходів".


06.05. Тема: Країни світу. Держави - сусіди України.

Завдання: опрацювати п. 61, дати відповіді на запитання на с. 247. Вивчити столиці держав, які згадуються у параграфі. Описати географічне положення однієї з країн (Росія, Китай, США) за планом на с. 24 підручника. Надіслати.


29.04. Тема: Кількість і розміщення на Землі. Раси і народи світу.

Завдання: опрацювати п. 59-60, дати відповіді на запитання на с. 235, 241. Вивчити поняття. Заповнити таблицю в зошиті на 3 колонки : Назва раси, Морфологічні ознаки, Регіони (країни).


22.04 Тема: Повторення. "Біосфера. Грунти. ПК"

Завдання: повт. п.54-58, відпов на запит. с.231, завд. 11,12 с.230. (письмово)


15.04. Тема: Природні зони Землі.

Завдання: опрацювати п.58 підручника, дати відповіді на запитання на с. 230. заповнити таблицю у зошиті на 6 колонок: Назви природних зон, Географічне положення, Грунти, Клімат, Рослини, Тварини.

17.04. Тема: Практична робота № 7. Складання опису одного з ПК своєї місцевості (яру, заплави річки, лісу) за планом.

Завдання: виконати практичну роботу у зошиті для практичних робіт, дати відповіді на запитання на с. 231 письмово у робочому зошиті.


08.04. Тема: ПК. Географічна оболонка.

Завдання: опрацювати п. 56-57 підручника, дати відповіді на запитання на с. 223, 226.


01.04. Тема: Біосфера-сфера життя на Землі.

Завдання: опрацювати п. 54 підручника,підготувати відповіді на запитання на с.216.

03.04. Тема: Грунтовий покрив земної кулі. Людина і біосфера.

Завдання: опрацювати п. 55 підручника, підготуватим відповіді на запитання на с.220.


13.03 Тема: Льодовики та багаторічна мерзлота.

Завдання: п.52, запит. с.206

18.03 Тема: Підземні води. Значення і охорона вод Землі.

Завдання: п.53, запит. с.211 (письм)


АНГЛІЙСЬКА МОВА

28.05. Тема: Контрольна робота з аудіювання.

29.05. Тема: Домашнє читання.

Завдання: читати, перекладати текст на с. 187-189.

29.05. Тема: Домашнє читання.

Завдання: виконати вправи 4, 5 на с. 189.

21.05. Тема: Мої майбутні літні канікули.

Завдання: виконати вправи 4, 5 на с. 182-183.

22.05. Тема: Контрольна робота з письма.

22.05.Тема: Контрольна робота з читання.


14.05. Тема: Активізація граматичних навичок. Вживання Present Perfekt Tense.

Завдання: с. 180, вправа 1, 2 (письмово).

15.05. Тема: Активізація граматичних навичок.

Завдання: с. 181, вправа 3 письмово, с. 182 вправа 4 - читати, перекладати.

15.05. Тема: Повторення. Подорожі Україною та Великобританією.

Завдання: с. 183 вправа 5 письмово, вправа 7 -0 ч


07.05. Тема: Подорожі.

Завдання: с. 176-177, вправа 5, 6 - читати, перекладати.

08.05. Тема: Придбання квитків.

Завдання: с. 178 вправа 1 - читати, перекладати, відповідати на запитання, с. 179 вправа 2 - виготовити постер за зразком.

08.05. Тема: Активізація граматичних навичок.

Завдання: с. 196- повторити про вживання артикля, с. 208 - опрацювати Present Perfect Tense, с. 180-181 вправа 1, 2, 3 - письмово.


30.04. Тема: Подорож Україною та Великобританією.

Завдання: повторити граматику с. 171, с. 174 вправа 1, 2 - читати, перекладати, с. 173 вправа 3а письмово, 3b усно.


23.04 Тема: Цікаві місця Києва.

Завдання: повт. граматику с.164-166 впр.5 - читати, перекл., с.167 впр.6 (усно)

24.04 Тема: Подорожуємо по світу.

Завдання: с.167 впр.2 , вивч. слова, с.168-169 впр. 3,4 - читати, перекл., с.170 - відпов. на запит.

24.04 Тема: Подорож Україною та Великобританією.

Завдання: с.170-171 впр. 2 опрацювати граматику "Ступені порівняння прикметників" та "Вживання означеного артиклю The", впр.1,2 с.172 (письмово)


16.04. Тема: Активізація граматичних навичок.

Завдання: повторити граматику с. 208-209, с. 206-207 (Present Perfec, PastSimle), с. 152 вправа 6 письмово, с. 153 вправа 7 письмово.

17.04. Тема: Лондон. Визначні місця Лондона.

Завдання: с. 158 вправа 2 - вивчити слова, с. 160-163 вправа 1. 2, 3 - читати, перекладати.

17.04. Тема: Київ. Визначні пам"ятки Києва.

Завдання: с. 164 - вивчити слова, с. 164-165 - читати, переказувати.


09.04. Тема: Подорожуємо країнами світу.

Завдання: с. 154 вправа 3 виконати письмово.

10.04. Тема: Способи подорожування моїх друзів.

Завдання: с. 154-155 читати, перекладати, виконати вправу 4.

10.04 Тема: Домашнє читання.

Завдання: с. 187-188 читати, перекладати тест, виконати вправу 4, 5 письмово.


02.04. Тема: На землі і в повітрі.

Завдання: с.153, читати, перекладати.

03.04. Тема: Мій улюблений спосіб подорожування.

Завдання: написати розповідь про подорож одним із видів транспорту.

03.04. Тема: Подорожуємо.

Завдання: с.154-155, вправа 4 читати, перекладати.


13.03 Тема: Види транспорту.

Завдання: вивч. слова с.145, чит та перекл. с.144, впр.4 с.143 (письм)

13.03 Тема: В аеропорту.

Завдання: чит та перекл. впр.5 с.146, впр.6 (письм)

19.03 Тема: На автостанції.

Завдання: вивч. слова с.148, чит та перекл. впр.3 с.149

20.03 Тема: Використання граматики.

Завдання: впр 1 с.151 (письм), впр.2 с.151, впр. 3 с.151

20.03 Тема: На вокзалі.

Завдання: вивч. слова с.154, впр.4 с.152 (письм), впр.7 с.153 (письм)


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

25.05 Тема: Контрольне тестування по темі: "Давні слов"яни"

Завдання:пройти тестування на сайті "Всеосвіта"

28.05 Тема: Внесок цивілізацій стародавнього світу в історію людства. Значення давньої історії України.

Завдання: опрацювати конспект.


18.05 Тема: Походження українського народу

Завдання: ознайомитися з конспектом уроку, повт. матеріал з вивч. теми.

21.05 Тема: Практичке заняття.

Завдання: познач. на контурній карті прабатьківщину слов"ян і напрямки їх розселення. схарактеризувати спосіб життя на основі історичних джерел.


14.05 Тема: Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов"ян

Завдання: прочит. п.55, викон. практично завд. "Діємо.." с.210 (письмово)


04.05 Тема: Початок Великого переселення народів.

Завдання: прочит. п.54 с.206-208, викон. завдання на контурній карті.

07.05 Тема: Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов"ян.

Завдання: прочит п.56, викон. проєкт "Один день із життя давніх слов"ян".


27.04 Тема: Узагальнення та контроль знань з підтеми.

Завдання: Пройти тестування на Всеосвіті.

30.04 Тема: Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян.

Завдання: прочитати §54, викон. завдання на контурній карті, скласти кросворд «Давні слов’яни»


21.04 Тема: Практичне заняття

Завдання: позначити на контурній карті кордони Боспорського царства, Перської держави, держави александра Македонського, Римської держави часів принципату Октавіана Августа, Спарту, Афіни, Александрію, Рим, Константинополь.


13.04 Тема: Готи і гуни на території України. Взаємини з місцевим населенням.

Завдання: прочит. п.53 с.199-201, викон завд. на контурній карті.

16.04 Тема: Падіння Західної Римської імперії.

Завдання: прочит. п.53 с.202-204, скласти хронологічну таблицю, відпов. на запитання.


06.04 Тема: Перетворення християнства на державну релігію в Римській імперії. Поділ Римської імперії.

Завдання: проч. § 52., викон. завд. на контурній карті, * створити колаж «Міста, які подарував світові Давній Рим»

09.04 Тема: Початок Великого переселення народів.

Завдання: проч. § 53 с.с.200-202, викон. завд. на контурній карті, відпов. На запитання.


30.03 Тема: Мистецтво Давнього Риму.

Завдання: Прочит. п.50., відпов на запит., *викон. презентацію "Порівняння грецьких і римських богів".

02.04 Тема: Кризові явища в римській імперії. Виникнення і поширення християнства.

Завдання: прочит. п.51, п.52 пп.1. пройти тестування за посиланням https://vseosvita.ua/go


12.03 Тема: Октавіан Август

Завдання: 1. Прочитати параграф 48 2. Виконати практичні завдання с. 183

16.03 Тема: Пантеон римських богів

Завдання: 1. Прочитати п.50 пп.1. 2. Підготувати презентацію про темі .


ОСНОВИ ЗДОРОВ"Я

26.05 Тема: Підсумковий урок.


19.05. Тема: Перша допомога при уражені електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні , ДТП.

Завдання: опрацювати п. 30 (с. 142-147), виконати завдання 1 письмово з рубрики "Моделюй -..." в робочому зошиті.


12.05. Тема: Поведінка в екстремальних ситуаціях.

Завдання: опрацювати п. 30, виконати завдання 1 (письмово) рубрики "Моделюй - ...") в робочому зошиті.


05.05. Тема: Безпека руху велосипедиста.

Завдання: опрацювати п. 29, виконати завдання 1 - 1- (усно).


28.04. Тема: Проживання в промисловій зоні. Види небезпечних промислових об"єктів.

Завдання: опрацювати п. 28, виконати завдання 1 - 6 (усно), виготовити ватно - марлеву пов"язку ( за завданням рубрики"Моделюй - ...".


21.04 Тема: Пожежна безпека оселі. План евакуації з будинку. Захист органів дихання. Профілактика пожеж.

Завдання: опр. п.27, завд 1-8 (усно), скласти правила пожежної безпеки та план евакуації з своєї оселі.


14.04. Тема: Безпека під час користування засобами побутової хімії.

Завдання: опрацювати п. 26, виконати завдання 1-3 на с. 121 з рубрики "Моделюй..."


07.04. Тема: Правила безпечного користування газовими приладами.

Завдання: опрацювати п.25, під наглядом дорослих відпрацювати алгоритм вмикання і вимикання комфорки газової плити.


31.03 Тема: Правила користування електричними приладами.

Завдання: опр. п.24, викон проект "Бережемо електроенергію" (с.114 підр.)


17.03 Тема: Безпека в побуті. Правила користування водогоном, тепловими мережами.

Завдання: Опрацювати с.107, п.23, розв"взати екологічну задачу, розробити схему "Моя безпечна оселя"


МАТЕМАТИКА

25.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.

26.05. Тема: Розв"язування цікавих задач із вивчених тем.

Завдання: виконати тести 1-3.

27.05. Тема: Узагальнення знань. Розв"язування цікавих задач з вивчених тем.

Завдання: виконати тести 4-5.


18.05. Тема: Координатна площина.

Завдання: повторити п. 34, виконати вправи № 1544, 1546.

19.05. Тема: Приклади графіків залежгості між величинами.

Завдання: прочитати п. 35, виконати завдання № 1569, 1571.

20.05. Тема: Приклади графіків залежності між величинами.

Завдання: повторити п. 34-35, виконати завдання № 1573, 1574.


12.05. Тема: Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих.

Завдання: прочитати п. 33, виконати вправи № 1513, 1515, 1516.

13.05. Тема: Координатна площина.

Завдання: прочитати п. 34, виконати вправи № 1532, 1540 (1).


04.05 Тема: Перевір свої знання. Виконай к.р.

Завдання: Задача 1. Сторони трикутника відносяться як 2:3:4. Обчислити довжину більшої сторони, якщо його периметр дорівнює 180. Задача 2. Кути трикутника відносяться як 1:3:6. Скільки градусів має середній кут? Задача 3. За два дні обробили 160 га пшениці, причому першого дня обробили на 36 га більше, ніж другого. Скільки гектарів обробили другого дня? Задача 4. За два дні обробили 140 га пшениці, причому першого дня обробили на 30 га більше, ніж другого. Скільки гектарів обробили першого дня? Задача 5. Два робітники виготовили разом 84 деталі, працюючи 7 днів. Скільки деталей за день виготовляв перший робітник, якщо другий виготовляв за день на 2 деталі менше? Задача 6. Сума двох чисел дорівнює 12, а різниця їх дорівнює 4. Знайти більше із чисел.

05.05 Тема: Перпендикулярні прямі. Властивості перпендикулярних прямих

Завдання: прочит. п.33.1. Розв"язати №1490, 1494.

06.05 Тема: Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих. Побудова паралельних прямих.

Завдання: прочит. п.33.2. Розв"язати №1510, 1512.


27.04 Тема: Рівняння. Основні властивості рівняння

Завдання: Повторити п.32. Розв’язати №1426,1428

28.04 Тема: Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Завдання: Повторити п.32. Розв’язати №1440,1442

29.04 Тема: Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Завдання: Повторити п.32. Розв’язати №1444,1450


21.04 Тема: Рівняння. Основні властивості рівняння.

Завдання: повт. п.32, викон. №1416, 1418.

22.04 Тема: Рівняння. Основні властивості рівняння.

Завдання: повт. п.32, викон. №1422, 1424.


13.04 Тема: Розкриття дужок

Завдання: проч. п.31, викон. № 1387, 1389.

14.04 Тема: Розкриття дужок

Завдання: повт. п.31, викон. № 1391, 1393

15.04 Тема: Розкриття дужок.

Завдання: повт. п.31, викон. № 1395, 1397.


06.04 Дай відповіді, перевір себе: - сформулюйте правило множення : а) двох додатних чисел;б) двох від’ємних чисел;в) двох чисел з різними знаками; - сформулюйте правило ділення : а) двох додатних чисел;б) двох від’ємних чисел;в) двох чисел з різними знаками; - як можна визначити знак добутку за знаками множників? - які знаки мають числа, якщо їх частка: а) додатна; б) від’ємна; - чому дорівнює добуток чисел, одне з яких дорівнює нулю? - чи може добуток чисел, жодне з яких не дорівнює нулю, дорівнювати нулю? - чому дорівнює частка а:b, якщо а=0, b≠0? - сформулюйте переставний і сполучний закони множення; наведіть приклади їх застосування до раціональних чисел; - сформулюйте розподільний закон множення; наведіть приклади їх застосування до раціональних чисел; - чому дорівнює частка: а) а:1; б) а:(-1)? - що таке коефіцієнт буквеного виразу? - які доданки називають подібними?

Виконай дії: 1)2,5⋅(-8); 2) -3⋅(-15); 3) -45: (-3); 4)-7⋅ 0,4; 5)0,4⋅(-25); 6) 0,3: (-10); 7) -50⋅(-0,2); 8) -200⋅(-0,5); 9) – 1,2: 100. 10)- 1, 25⋅ 0,8; 11) 10⋅(- 3,7);

07.04 Тема: Подібні доданки та їх зведення

Завдання: Проч. п.30. Розв’язати №1379, 1381

08.04 Тема: Подібні доданки та їх зведення

Завдання: Повт. п.30. Розв’язати №1383,1385


30.03. Тема: Ділення раціональних чисел.

Завдання: прочитати п.29, виконати №1345, 1346, 1350.

31.03. Тема: Розвязування задач і вправ.

Завдання: повторити п.28-29, виконати № 1352, 1356, 1359.

01.04. Тема: Розвязування задач і вправ з теми "Множення і ділення раціональних чисел".

Завдання:повторити п. 28-29, виконати № 1361, 1362, 1365.


16.03 Тема: Ділення раціональних чисел.

Завдання: проч. п.29., вик. №1316, 1321.

17.03 Тема: Ділення раціональних чисел.

Завдання: повт. п.29., вик. №1324, 1326, 1330.

18.03 Тема: Ділення раціональних чисел.

Завдання: повт. п.29., вик. №1332, 1335, 1340.


ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

28.05. Тема: Контрольна робота. Тести "Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом".

29.05. Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

Завдання: дати відповіді на запитання "Упізнай письменника і назви вивчений твір".


21.05. тема: Моральні цінності, що стверджуються в творі М. Енде "Джим Гудзик і машиніст Лукас" (дружба, кохання, сім"я, повага до інших).

Завдання: дати відповіді на запитання (Літературнп гра "ТАК" "НІ".).

22.05. Тема: К. Нестлінгер "Конрад, або Дитина з бляшанки". Незвичайність образу Конрада, риси його характеру. Конрад і його становлення у світі.

Завдання: Прочитати твір "Конрад, або Дитина з бляшанки".


14.05. Тема: Міхаель Енде "Джин Гудзик і машиніст Лукас". Фантастична країна Недоладія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Штоцкер).

Завдання: прочитати твір "Джин Гудзик і машиніст Лукас", виконати тестові завдання до твору.


07.05. Тема: Образи головних героїв твору "Міо, мій Міо". Перемога добра над злом.

Завдання: дібрати і записати 5 - 6 цитат про хоробрість, самовідданість, взаємодопомогу героїв повісті "Міо, мій Міо".

08.05. Тема: Розвиток зв"язного мовлення (письмово). Переказ епізоду твору.

Завдання: написати переказ епізоду твору, що найбільше сподобався.


30.04. Тема: "Міо, мій Міо". Моральні цінності у творчості Ф.Ліндгрен.

Завдання: дати усно відповіді на питання на с. 223, у зошит виписати , які чарівні предмети трапилися на шляху Міо та Юм- Юма до Країни Чужинецької.


23.04 Тема: Позакласне читання. Р.Бредбері "Все літо в один день".

Завдання: прочитати твір "Все літо в один день", уміти аналізувати, визначити тему та ідею.

24.04 Тема: Астрід Анна Емілія Ліндгрен. Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. "Міо, мій Міо".

Завдання: с.221-223 опрацювати біографію А.Ліндгрен, прочитати твір "Міо, мій Міо".


16.04. Тема: Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання.

Завдання: поділити оповідання на частини відповідно до розвитку сюжету. Назвати їх. Виконати творче завдання №1 ( на с. 216).


09.04. Тема: Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

Завдання: письмово продовження речення "Усмішка" - це твір - попередження ...". Підготувати розповідь про твір мистецтва Леонардо да Вінчі "Джоконда" ("Мона Ліза"0.

10.04. Тема: Роберт Шеклі "Запах думок". Утвердження сили людської думки у творі. Духовне і фізичне випробування Квілі.

Завдання: підготувати повідомлення про життя і творчість Р. Шеклі(усно). Прочитати оповідання "Запах думки". Повторити поняття "фантастична література", "наукова фантастика".


02.04. Тема: Рей Дуглас Бредбері "Усмішка". Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні.

Завдання: переказувати зміст новели "Усмішка", скласти план до твору, дібрати цитати до характеристики образу Тома.


12.03 Тема: Елементи фольклору. виразне читання напам"ять хайку та вірша Р.Бернса "Моє серце в верховині"

Завдання: вивч. вірш "Моє серце в верховині"

19.03 Тема: Джані Родарі "Листівки з видами на місто"

Завдання: с.188-192, виразно читати вірш.

20.03 Тема: Рей Дуглас Бредбері "Усмішка". Тривога за руйнуванням духовних цінностей в оповіданні.

Завдання: вивч визначення новели, стислий переказ твору.


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

25.05 Тема: Моя країна - Україна.

Завдання: опр. с.165-173, створити декоративне панно (колаж)


18.05 Тема: Батальний жанр. Битва на морі.

Завдання: опр. с.159-164. композиція на батальну тему (графіка) акварель.


04.05 Тема: Фреска і вітраж.

Завдання: опр. с.152-154. Імітація фрески (акварель). Матеріали: маркер або чорна ручка, акварель.


27.04 Тема: Релігійний жанр у культових спорудах.

Завдання: Опрацювати с. 147 -151. Створення мозаїки (аплікації) Техніка, матеріал - (на вибір)


31.04 Тема: Міфи рідного краю

Завдання: скульптурний образ "Оберіг"


06.04 Тема: Міфологічний жанр

Завдання: опр. с.155-158, ілюстрація до античного міфу.


30.03 Тема: Історичний жанр.

Завдання: композиція-спогад (акварель), підр. с.126-131


16.03 Тема: Квітковий натюрморт

Завдання: композиція "Квіти" (акварель) підр. с.120-123

ІНФОРМАТИКА

20.05. Тема: Презентації з елементами мультимедіа.

Завдання: опрацювати п. 12. Практична робота № 4 "Розробка презентаціїїїї з елементами мультимедіа".


13.05. Тема: Елементи управління відтворенням презентації.

Завдання: опрацювати п. 13. Практична робота №3 "Проектування та розробка власної презентації".


06.05 Тема: Налаштування показу презентацій.

Завдання: опр. п.13, впр.13.


29.04 Тема: Ефекти анімації в презентаціях.

Завдання: опр. п.11, впр.11.


22.04 Тема: Створення графічних об"єктів засобами редактора презентацій

Завдання: опр. п.10 с.63-69, впр. 10.


15.04 Тема: Послідовність створення презентації та вимоги до їх оформлення.

Завдання: опр. п.9 с.58-63, впр.9


08.04. Тема: Програмне забезпечення для створення і відтворення комп"ютерних презентацій.

Завдання: опр. п.8 с.51-57, впр. 8


01.04 Тема: Презентація та оцінювання проєктів.

Завдання: повт п.14-24


18.03 Тема: Створення інформаційного продукту проекту.

Завдання: повт. п.21,22, пр. роб. №7 Створення програм з повторенням і розгалуженням с.142

Кiлькiсть переглядiв: 613

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.