БІОЛОГІЯ

25.05 Тема: Узагальнення. Подібність у будові та проявах життєдіялбності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.

Завдання: виконати завдання за робочим зошитом (с.62-63) та підсумкове тестування.


18.05.Тема: Вплив людини та її діяльність на екосистеми. Екологічна етика.

Завдання: опрацювати п. 52, вивчити принцити етики.

19.05. Тема: Природоохороні території. Червона книга України.

Завдання: опрацювати п. 53, виконати завдання 1 - 9 на с. 60-61 робочого зошита.


04.05. Тема: Поняття про екосистему та чинники середовища.

Завдання: опрацювати п. 50, виконати завдання 1-9 с. 58-59 робочого зошита.

05.05. Тема : Структура екосистеми. Ланцюги живлення.

Завдання: опрацювати п. 51, виконати завдання 2, 3 на с. 199 підручника ( письмово).


27.04. Тема: Контрольна робота по темі "Поведінка тварин".

Завдання: виконати роботу на окремих аркушах паперу.


21.04 Тема: Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки.

Завдання: опр. п.49, виконати тестові завдання сам. робіт 31, 32.


13.04. Тема: Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин ( за описовим матеріалом) на с. 37-38 за зошитом для практичних робіт.

Завдання: виконати практичну роботу №7.

14.04. Тема: Комунікація тварин.

Завдання: опрацювати п. 47 на с. 186. Підготувати міні-проект "Як спілкуватися з тваринами?".


06.04. Тема: Соціальна поведінка тварин. Ієрархія у групі. Типи угрупувань.

Завдання: опрацювати п. 47, 48. Виконати тестові завдання.


30.03 Тема: Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

Завдання: опр. п.45, викон. тестові завд.

31.03 Тема: Форми поведінки тварин.

Завдання: опр. п.46, завд.с.56-57 за робочим зошитом.


16.03 Тема: Вроджена і набута поведінка.

Завдання: 1. Опрацювати п.44. 2. Виконати завдання на с. 54-55 за робочим зошиитом.


ХІМІЯ

28.05 Тема: Підсумкове заняття. Узагальнення та систематизація знань за рік.


19.05. Тема:Узагальнення і систематизація знань з теми "Вода".

Завдання: повторити п. 25-31, підготуватися до контрольної роботи.

21.05. Тема: Контрольна робота по темі "Вода".

Завдання: виконати роботу на аркушах паперу.


14.05. Тема: Проблеми чистої води. Охорона водоймів від забруднення. Очищення води на очисних станціях та в домашніх умовах.

Завдання: опрацювати п. 31, підготувати навчальний проект "Способи очищення води в побуті".


05.05. Тема: Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатор.

Завдання: опрацювати п. 28, 29, зробити записи згідно теми уроку, виконати вправу 206, 209.

07.05. Тема: Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Завдання: опрацювати п. 30, зробити записи згідно теми уроку, виконати вправу 207, виконати тестові завдання.


30.04. Тема: Виконання тренувальних вправ на обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об"єму води в розчині.

Завдання: повторити п. 27, виконати вправу 199, 201, виконати "Домашній експеримент" ( с. 161) із записом у робочому зошиті.


21.04 Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Завдання: опр. п.27, зробити записи згідно теми, впр. 195,196, виконати "Домашній експеримент" с.161.

23.04 Тема: Виконання тренувальних вправ на обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об"єму води в розчині.

Завдання: повт. п.27, впр.198, 200, виконати тестові завдання.


16.04. Тема: Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Завдання: опрацювати п. 26, зробити записи згідно теми уроку, виконати вправу 188, 189.


07.04. Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми "Кисень". Тематичний контроль.

Завдання: пройти тестування на vseosvsta.ua/go? код fws180.

09.04. Тема: Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода - розчинник.

Завдання: опрацювати п.25, зробити записи згідно теми уроку, виконати вправу 186, 187.


02.04 Тема: Колообіг оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Завдання: опр. п.24, впр. 179, викон тестові завд., підгот навч. проєкт "Проблема забруднення повітря та способи розв"язання її".


12.03 Тема: Хімічні властивості кисню: взаємодія кисню зі складними речовинами.

Завдання: 1.Опрацювати п.22. 2. Схеми реакцій на с. 133 перетворити на рівняння. 3. Виконати впр. 169, 170

17.03 Тема: Поняття про оксиди, окиснення. Умови виникнення та припинення горіння.

Завдання: 1. Опрацювати с.130 підпункт "Оксиди", с.135 підпункт "Окиснення". 2. Виконати впр. 159, 172.

19.03 Тема: Виконання тренувальних вправ на складання хімічних рівнянь реакцій розладу та сполучення.

Завдання: 1. Виконання тестових завдань


УКРАЇНСЬКА МОВА

26.05 Тема: Контрольна тестова робота №6. Прийменник, сполучник, частка, вигук.

Завдання. Виконати тестові завдання.

27.05. Тема: Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використавння їх у мовленні.

Завдання. Повторити вивчені частини мови і їх правопис, виконати вправи 560,565.571.


19.05.Тема: Контрольна робота. Диктант.

Завдання. Написання диктанту.

20.05.Тема: Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках.

Завдання. Опрацювати п. 39, виконати вправи 547,552,553.


12.05. Тема: РМ. Аналіз письмового переказу.

Завдання . Робота над помилками.

13.05. Тема: Написання часток -бо, -но, -то, -таки.

Завдання. Опрацювати с.237, виконати вправи 523, 524,525.


05.05. Тема: РМ. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

Завдання. Написати докладний письмовий переказ.

06.05. Тема: Правопис часток не іні з різними частинами мови.

Завдання. Опрацювати п.38, виконати вправи 531,541.


28.04. Тема: Розрізнення сполучників й однозвучних слів. складання пам"ятки "Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте - про те, зате - за те).

Завдання. Опрацювати с.228-230, виконати вправи 504,508; на основі прочитаних правил скласти пам"ятку.

29.04.Тема: Частка як службова частина мови. Частки формртворчі та словотворчі.

Завдання. Опрацювати п. 37 с.232-236, виконати вправи 514,520.


21.04. Тема: Написання сполучників разом та окремо.

Завдання. Опрацювати с.підр. 228-231, виконати вправи 506, 508,510.

22.04. Тема: РМ. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму.

Завдання. На с. підр. 120.


14.04. Тема: Синонімічні й антонімічні прийменники. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

Завдання: повторити п. 35, виконати вправу 480.

15.04. Тема: Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

Завдання: опрацювати п. 36, с. 220-222, виконати вправи 487, 488.


07.04 Тема: РМ №16. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

Завдання. Опрацювати с.179-200, написати портретний нарис про свого друга.

08.04 Тема: Непохідні і похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

Завдання. Опрацювати с.214, виконати вправи 479,478, записати 10 прислів"їв про культуру мовлення людини, які містять прийменники.


31.03 Тема: Контрольна тестова робота №5. Прислівник.

Завдання. Виконати тестові завдання

01.04 Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв"язку слів у словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою.

Завдання. Опрацювати п. 35 с.208-213; виконати вправи 458, 463, 464.


17.03 Тема: РМ № 15 складання анотації на книжку з використанням прислівників

Завдання: Опрацювання вправ 169, 170, 171, 172.

18.03 Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми " Прислівник"

Завдання: 1. Повторити тему "Прислівник" 2. Виконати вправи 365, 406, 413, 444. 3. дати відповідь на запитання на с. 207


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

25.05. Тема: Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем: "Богатир Карпат Іван Сила", "Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка".

Завдання. Написати твір.

28.05 Тема: Література рідного краю. Твори О. Олеся (на вибір).

Завдання. Прочитати твори О. Олеся, вміти переказувати.


18.05. Тема: А.Малишко. "Чому, сказати, й сам не знаю...".

Завдання. Навчитися виразно читати вірш, написати невеликий твір "У чому секрет успіху пісень А.Малишка, які стали народними".

21.05. Тема: Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму.

Завдання. Виконати завдання 9,на с.283 (письмово).


14.05. Тема: Андрій Малишко. Пісня про рушник".

Завдання. Вивчити напам'ять "Пісня про рушник".


04.05 Тема: Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, честь і підступність.

Завдання: написати твір-роздум "У чому полягає справжня дружба"

07.05 Тема: РМ. Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном Силою (письмово).

Завдання: Скласти і записати власну історію з головним героєм.


27.04. Тема: Олександр Гаврош. "Неймовірні пригоди Івана Сили".

Завдання. Прочитати повість Неймовірні пригоди Івана Сили"до кінця, дати відповіді на с.261-262,269, 278.

30.04. Тема:Іван Сила (Іван Фірцак) - утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.

Завдання. Написати невеликий твір на тему:"Іван Сила - утілення непереможного духу українського народу".


23.04. Тема: Лицар духу укаїнського народу Олена Теліга. Вірш "Сучасникам" як моральний заповіт нащадкам. Ідея оптимізму іжиттєлюбства через художнє слово в поєзії "Радість".

Завдання. Опрацювати с.250-253, дати відповіді на запитання на с.253, навчитися виразно читати поєзії


13.04 Тема: Контрольна робота. Василь Симоненко, Марина Павленко, Любов Пономаренко

Завдання. Пройти тестування за посиланням; vseosvita.ua/go

16.04 Тема: О.Ольжич -поет національного героїзму. Проблема людської волі в поезії "Захочеш - і будеш...", " Господь багатий нас благословив".

Завдання. Підготуватися до виразного читання поезії, дати відповіді на запитання на с. 249, виконати у зошиті завдання №12 с. 249.


06.04 Тема: Любов Пономаренко. "Гер переможений".

Завдання. Прочитати твір, записати у зошит характеристику Фрідріха.

09.04 Тема: Особливості художніх засобів новели.

Завдання. Опрацювати с.245,поділити текст новели Л.Пономаренко "Гер переможений на частини за змістом, дібрати до кожної з них заголовок і записати у робочий зошит.


30.03 Тема: Роль у творі художніх засобів. Символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів.

Завдання. Розкрити символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів. Написати твір-роздум "Добро та зло в сучасному житті".

02.04 Тема: Позакласне читання. Степан Васильченко "Приблуда".

Завдання. Прочитати твір і скласти до нього тести.


12.03 Тема: Виразне читання поезії Василя Симоненка.

Завдання: 1. Підготувати до виразного читання поезії Василя Симоненка. 2. скласти план-характеристику улюбленого героя.

16.03 Тема:Марина Павленко.( "Русалонька" із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських )

Завдання: 1. Дочитати твір до кінця. 2. виконати завдання на с. 224.

19.03 Тема: Роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожного.

Завдання: виконати завдання 1-12 с. 242.


ГЕОГРАФІЯ

27.05. Тема: Повторення вивченого за рік.

Завдання: повторити основні відомості та географічні закономірності, п. 1-52.

20.05. Тема: Узагальнююче повторення.

Завдання: повторити основні відомості та географічні закономірності п. 1-52. Підготуватися до контрольної роботи.

22.05 Тема: Семестрова контрольна робота.


13.05. Тема: Узагальнююче повторення.

Завдання: виконати завдання на с. 269-270.


06.05. Тема: Взаємодія природи і суспільства.

Завдання: опрацювати п. 51 підручника, дати відповіді на запитання на с. 265.

08.05. Тема: Екологічні проблеми материків і океанів.

Завдання: опрацювати п. 52 підручника, дати відповіді на запитання на с. 268. Заповнити таблицю "Основні види забруднення довкілля" с. 269 у робочому зошиті.


29.04. Тема: ФГП і органічний світ Північного Льодовитого океану. Охорона природи.

Завдання: опрацювати п. 10 підручника, дати відповіді на запитання на с. 55. Скласти характеристику Північного Льодовитого океану у зошит за планом с. 39 підручника. Географічні об"єкти с. 68-69 підручника, нанести на контурну карту, в зошиті для практичних робіт і написати висновки.


22.04 Тема: ФГП і органічний світ Атлантичного океану. Охорона природи.

Завдання: опр. п.8, дати відпов. на запит. с.55. скласти порівняльну характеристику Тихого і Атлантичного океаніву зошит за планом с.39 підр., географічні об"єкти п.8 нанести на контурну карту.

24.04 Тема: ФГП і органічний світ Індійського океану. Охорона природи.

Завдання: опр. п.9, відпов на запитання с.60, географічні об"єкти п.9 нанести на контурну карту.


15.04. Тема: Клімат, води і органічний світ Тихого океану. Охорона природи. Океанія.

Завдання : опрацювати п. 6-7 підручника, дати відповіді на запитання на с. 45, 49.


08.04. Тема: Повторення.

Завдання: закінчити практичні роботи № 10, 11.

10.04. Тема: Географічне положення і рельєф дна Тихого океану.

Завдання: опрацювати п. 6, с. 39 підручника, дати відповіді на запитання на с. 45, нанести номенклатуру параграфа на контурну карту.


01.04. Тема: Населення Євразії. Держави Європи та Азії.

Завдання: опрацювати п.50, вивчити столиці, нанести на контурній карті країни (використовуючи таблицю підручника на с. 256).


18.03 Тема: Природні зони Євразії.

Завдання: викон. пр. роб. №10, п.47,48, скласти табл. "Природні зони Євразії".

20.03 Тема: Вертикальна поясність у горах Євразії. Екологічні проблеми та охорона природи.

Завдання: опр. п.49


АНГЛІЙСЬКА МОВА

26.05. Тема: Узагальнення та систематизація.

Завдання: повторити часи дієслова.

28.05. Тема: Контрольна робота з аудіювання.

29.05. Тема: Домашнє читання.

Завдання: опрацювати с. 183-184.

19.05. Тема: Узагальнення матеріалу.

Завдання: повторити часи дієслів, виконати вправи 2, 4 на с. 180-182.

21.05. Тема: Контрольна робота з письма.

22.05. Тема: Контрольна робота з читання.


12.05. Тема: Життя Вільяма Шекспіра.

Завдання: с. 179 вправа 1 - читати, перекладатим, дати письмово відповіді на запитання.

14.05. Тема: З книги "Про Шекспіра".

Завдання: с. 180-181 - читати, перекладати.

15.05. Тема: З книги "Про Шекспіра".

Завдання: с. 181 - скласти 7 запитань до тексту.


05.05. Тема: Театр Шекспіра.

Завдання: с. 172-173, вправа 1, 3 - письмово.

07.05. Тема: Розвиток діалогічного мовлення.

Завдання: с. 174-175, вправа 5а - читати, перекладати, в - письмово, вправа 6 - усно.

08.05. Тема: Ласкаво просимо до Канади.

Завдання: с. 177- 178, вправа 1 - читати, перекладати.


28.04. Тема: Розвиток навичок читання. Мандрівка Нью- Йорком.

Завдання: с. 169-170 вправа 7 - читати, перекладати, с. 171 вправа 2 - виконати письмово.

30.04. Тема: Театр Шекспіра "Глобус".

Завдання: с. 173, вправа 3 - виконати письмово. Створити презентацію "Театр Шекспіра".


21.04 Тема: Вітання з Австралії.

Завдання: с.163 впр.2 (письмово), с.164 "Do you know?" читати і перекладати.

23.04 Тема: Відомі мости

Завдання: с.168 впр.4 читати, перекладати с.165 впр.1 (письмово)

24.04 Тема: Активізація граматичних навичок.

Завдання: опр. граматику с.203, с.205, впр. 3,4 с.166 (письмово)


14.04. Тема: Відомі пам"ятки Києва.

Завдання: с. 158-160 - читати, перекладати текст "KYIV". Виписати незнайомі слова з тексту і вивчити.

15.04. Тема: Відомі пам"ятки Києва.

Завдання: с. 161, вправа 4, 5 ( письмово).


07.04. Тема: Визначні місця Лондона.

Завдання: вивчити слова на с. 156, вправа 1 на с. 155 читати, перекладати.

09.04. Тема: Визначні місця Лондона.

Завдання: с. 156-157, вправа 1 читати, перекладати.

10.04. Тема: Визначні місця Києва.

Завдання: с. 159-160 читати, перекладати текст "Kyіv".


31.03. Тема: Урок домашнього читання" The actors come to town"

Завдання: с.150-151, читати перекладати текст.

03.04. Тема: Організація відпочинку.

Завдання: с. 153, вправа 1 (усно), с. 154, вправа 3 (письмово).


12.03 Тема: Театр Шекспіра у Лондоні

Завдання: чит. та перекл. впр.1 с.148, вивч. слова с.149, впр.2 с.149 (письм)

13.03 Тема: Відвідування кінотеатру.

Завдання: чит. та перекл. с.150, впр.4

19.03 Тема: Відвідування кінотеатру

Завдання: чит. та перкл. с.152, впр.1

20.03 Тема: Розвиток граматичних навичок.

Завдання: с.146 опр. граматику, впр.1 с.146 (письм), впр.2 с.147 (письм), впр.3 с.147 (письм)


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

25.05 Тема: Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

Завдання: опрацювати конспект.


18.05 Тема: Контрольне тестування

Завдання: пройти тестування на сайті "Всеосвіта"


04.05 Тема: Пам"ятки середньовічної культури ХІV-ХV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.

Завдання: прочит. п.25, заповн. табл. "Пам"ятки середньовічної культури на території україни", скласти історичний портрет Костянтина Острозького, підготуватися до узагальнення по темі.


27.04 Тема: Суспільне і церковне життя на теренах України в ХІV- ХV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

Завдання: прочитати § 23, 24, зробити короткий конспект, скласти історичний портрет Костянтина Острозького


13.04 Тема: Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї.

Завдання: прочит. п.22, відповіді на запитання.


06.04 Тема: Кревська унія 1385 року і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

Завдання: проч. §20-21 п.6-9 с.187-191, викон. завд. на контурній карті.


30.03 Тема: Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

Завдання: прочит. п.20-21. Скласти хронолог табл. "Входження руських князівств до складу сусідніх держав"., викон. завд. на контурній карті.


16.03 Тема: Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень

Завдання: Пройти тестування за посиланням https://vseosvita.ua/go


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

25.05 Тема: Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.

Завдання: прочитати п.29,30, виконати тест по темі.

18.05 Тема: Контрольне тестування

Завдання: пройти тестування на сайті "Всеосвіта"


04.05 Тема: Практичне заняття. Прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій в пам"ятках культури народів Центрально-Східної Європи.

Завдання: виконати завдання практичної роботи.


27.04 Тема: Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

Завдання: прочитати § 28, виписати терміни та основні дати з теми, скласти історичний портрет Мехмеда ІІ.


13.04 Тема: Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського 14-на поч. 15 ст.

Завдання: прочит. п.26, випис. визначення: віче, ярлик, баскак, боярська дума, судебник


06.04 Тема: Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

Завдання: проч. § 25 п. 2-4 с.175-182. Заповн. табл. «Гуситські війни» (вказати: причини, хід, наслідки)


30.03 Тема: Чернечі лицарські ордени та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ.

Завдання: прочит. п.25 с.173-174. підгот. повідомл. про Яна Гуса.


16.03 Тема: Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень.

Завдання: Пройти тестування за посиланням https://vseosvita.ua/go


ОСНОВИ ЗДОРОВ"Я

29.05 Тема: Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань. Туберкульоз.

Завдання: опрацювати п.30.


22.05. Тема: Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань. ВІЛ/СНІД і права людини.

Завдання: опрацювати п. 28,29.


15.05. Тема: Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків.

Завдання: опрацювати п. 27, за малюнком 1 - 3 на с. 107 визначити відповідність (письмово).


08.05. Тема: Профілактика захворювань, що набули соціального значення.

Завдання: опрацювати п. 26, створити рекламу здорового способу життя (аркуш А4).


24.04 Тема: Хвороби цивілізації,їх профілактика.

Завдання: опр. п.25, виконати завд. рубрики "Моделюй..."


17.04. Тема: Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів. Види підліткових компаній.

Завдання: опрацювати п. 24, розглянути фотоілюстрації на с. 93 і виконати завдання 1 на с. 95 з рубрики "Попрацюйте ...".


10.04. Тема: Клініки, дружні для молоді. Вплив засобів масової інформації на здоров"я.

Завдання: опрацювати п. 23, с.90-91, виконати 3 завдання з рубрики "Моделюй - ...".


03.04 Тема: Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини.

Завдання: опр. п.23 до с.90, підгот перезентацію "Дитина має право"


13.03 Тема: Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів.

Завдання: Опрацювати п.21, скласти правила для запобігання конфліктам.

20.03 Тема: Способи розв"язання конфліктів.

Завдання: Опрацювати п.22, виконати завд.1,2 с.85 "Моделюй..."


АЛГЕБРА

25.05. Тема: Узагальнення знань. Розв"язування задач і вправ з вивчиних тем.

Завдання: виконати тести на с. 215.


18.05. Тема: Розв"язування задач за допомогою системних лінійних рівнянь.

Завдання: прочитати п. 29.2, виконати завдання №1091, 1093.

20.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.


04.05 Тема: Розв"язування систем двох лінійних рівнянь з двома способами додавання та способом підстановки.

Завдання: прочит. п.27-28. Розв"язати № 1035, 1048.

06.05 Тема: Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач.

Завдання: прочит. п.29. Розв"язати №1085, 1088.


27.04 Тема: Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

Завдання: Прочитати п.26.2. Розв’язати №1023, 1026


13.04 Тема: Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

Завдання: повт. п.2.3, викон. № 958, 965.

15.04 Розв"яжи самостійно.

Завдання: Розв’яжіть рівняння: 1) 30 + 5(3k – 1) = 35k –25; 2) 0,7 (2y – 5) = 0,4 (y-3) – 1, 16 3) 4х -11 = 2х+13 7х+56=0; 4) 8(х-2)-3х=4 5х -18 = 2х+30 5) 11х - 9 = 4х + 19 6) 0,6 (2y – 11) = 0,4 (y-7) – 7, 48 1. У першому штабелі в 2 рази більше дошок, ніж у другому. Коли з першого штабеля взяли 30 дошок, а у другий доклали 5 дошок, то в першому стало на 45 дошок більше, ніж у другому. Скільки дошок було у кожному штабелі спочатку? 2. Одне число в 1,5 рази менше від другого. Якщо до першого числа додати 3,7, а від другого відняти 5,3, то одержимо однокові результати. Знайдіть ці числа 3. Одне число в 3 рази більше від другого. Якщо від першого числа відняти 1,8, а до другого додати 0,6, то одержимо однакові результати. Знайдіть ці числа. 4. Побудуй графіки рівнянь: у=2х, у=-3х, у=4х-1, у=-2х+3


06.04 Тема: Рівняння з двома змінними

Завдання: Проч. п.4. Розв’язати № 911,914

08.04. Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Завдання: Проч. п.3. Розв’язати №82,84


30.03. Тема: Основні властивості рівнянь.

Завдання: прочитати п.2, виконати №50, 53, 54.

01.04. Тема: Розвязування рівнянь із застосуванням основних властивостей рівнянь.

Завдання: повторити п.2, виконати № 58, 60, 63.


16.03 Тема: Лінійне рівняння з однією змінною

Завдання: проч. п.2., вик №35, 38, 40

18.03 Тема: Основні властивості рівнянь

Завдання: повт. п.2., вик. №44, 46, 49.


ГЕОМЕТРІЯ

26.05. Тема: Розв"язування задач і вправ.

Завдання: виконати вправи № 716, 720.

27.05. Тема: Узагальнення знань. Розв"язування вправ і задач з вивчених тем.

Завдання: виконати вправи № 723, 742.


19.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.


12.05. Тема: Коло, вписане в трикутник. Коло, описане навколо трикутника.

Завдання: повторити п. 22-23, виконати вправи № 656, 659.

13.05. Тема: Коло, вписане в трикутник. Коло, описане навколо трикутника.

Завдання: повторити п. 22-23, виконати вправи на с. 193.


05.05 Тема: Коло, вписане в трикутник. Коло, описане навколо трикутника.

Завдання: прочит. п.23. Розв"язати №640, 653.


28.04 Тема: Основні задачі на побудову: побудова трикутника за трьома сторонами, побудова кута, що дорівнює даному, побудова бісектриси даного кута

Завдання: Прочитати п.22.1. Розв’язати № 575, 579

29.04 Тема: Основні задачі на побудову:поділ даного відрізка навпіл, побудова прямої, перпендикулярної до даної.

Завдання: Прочитати п.22.2. Розв’язати № 585,593


21.04 Тема: Коло. Круг. Дотична до кола, її властивості.

Завдання: прочит. п.19,20,21, викон. №468, 490, 522.


14.04 Розв"яжи самостійно.

Завдання: 1.У прямокутному трикутнику ABC кут С прямий, АС = 24 см, кут В вдвічі більший за кут А. Катет ВС про­довжили за вершину В на відрізок ВМ так, що ВМ = АВ . Знайдіть AM.

2.У прямокутному трикутнику бісектриса найменшого кута утворює з меншим катетом кути, один із яких на 20° біль­ший за інший. Знайдіть гострі кути даного трикутника.

3.У прямокутному трикутнику ABC кут С прямий, кут В вдвічі менший від кута А. Катет АС продовжили за вершину А на відрізок АР так, що АР = АВ. Знайдіть АС, якщо АР = 30 см.

4.У прямокутному трикутнику бісектриса найбільшого кута утворює з гіпотенузою кути, один із яких удвічі більший за інший. Знайдіть гострі кути даного трикутника.


07.04 Тема: Нерівність трикутника. Розв’язування задач і вправ

Завдання: Проч. п.16. Розв’язати №368, 373


31.03. Тема: Властивості прямокутних трикутників.

Завдання: прочитати п.18, викон №467, тестові завд с.144


17.03. Тема: Властивості прямокутних трикутників.

Завдання: проч. п.18., вик. №459, 463, 465

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

27.05. Тема: Контрольна робота "Сучасна література. Я і світ". Тести.

29.05. Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

Завдання: читати літературу влітку.


20.05. Тема: Позакласне читання. Старк У. "Петер і червоний птах".

Завдання: прочитати твір "Петер і червоний птах".


14.05. Тема: Корнелія Функе (нар. 1958). "Чорнильне серце". Тема "оживлення" книги у творі. Поглиблення уявного і реального світів.

Завдання:прочитати твір "Чорнильне серце".

15.05. Тема: Образ Мегі - дівчинки, котра любить її читати. Її пригоди й духовне випробування. Поєднання уявного і реального світів.

Завдання: виписати в зошит реальних і фантастичних героїв твору Корнелії Функе.


06.05. Тема: Значення художнього прийому чаклунства у творі.

Завдання: намалювати замок Хаула за своїми уявленнями, або зробити комп"ютерну версію.


29.04. Тема: Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів.

Завдання: дочитати твір "Мандрівний Замок Хаула". Написати характеристику свого улюбленого героя чи героїні твору.


22.04 Тема: Діана Вінн Джонс "Мандрівний Замок Хаула". Поєднання елементів казки та детективу у творі.

Завдання: уміти розповідати про життя і творчість письменниці, прочитати зміст першої частини твору "Мандрівний Замок Хаула", переказувати, аналізувати, висловити свої почуття та враження.


15.04. Тема: Айзек Азімов "Фах". Родуми про майбутнє людини й людства.

Завдання: прочитати оповідання "Фах", підготувати переказ, вміти аналізувати, характеризувати героїв. Знайти і виписати тлумачення понять"фах", "освіта", "інтелект".

17.04. Тема: Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей.

Завдання: підготуватися до аналізу окремих епізодів ( про День Читання, День Науки,Олімпіаду); дібрати цитати до характеристики Джорджа Плейтена.


08.04. Тема: Філософський зміст твору "Павутинка". Підтест. Художні образи новели.(Будда, Кандата).

Завдання: порівняти легенди про Будду та біблійні легкнди про рай і пекло, будиські настанови та Божі заповіді, зробити висновки.


01.04. Тема: Видатний англійський фантаст Герберт Джордж Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі "Чарівна крамниця", "Дива" та їхнє сприйняття персонажами. Роль елементів фантастики.

Завдання: уміти розповідати про письменника; знати зміст новели Г.Уеллса, переказувати, аналізувати, характеризувати героїв.

03.04. Тема: Рюноске Акутагава- майстер японської новели. Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі "Павутинка".

Завдання: прочитати новелу "Павутинка", скласти план до твору, підготувати "Цікаві факти про Японію".


13.03 Тема: Новела "Останній листок". Специфіка розкриття образу Бермана. Образи дівчат (Сью, Джонсі), їх динаміка.

Завдання: с.439-446 (хрестоматія), переказувати, характеризувати героїв. Письм. охаракт. Сью або Джонсі.

18.03 Тема: Позакласне читання. Е.Хемінгуей "Кішка на дощі"

Завдання: підгот. переказ твору.


ФІЗИКА

20.05. Тема: Сила тертя. Тиск.

Завдання: повторити п. 21-29, № 14, 15 (с. 149),№14,15 (с. 193).

22.05. Тема: Механічна робота та енергія.

Завдання: повторити п. 30-35, №9, 12, 13,15.


13.05. Тема: Взаємодія тіл. Сила.

Завдання: повторити п. 14-17. Вправа 17 (6-7).

15.05. Тема: Сила - міра взаємодії. Деформації. Сила тяжіння. Вага тіла.

Завдання: повторити п. 17 - 20. Вправа 19 (6-7).


06.05 Тема: Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

Завдання: повт. п.1-5, впр. №12-14 (с.45)

08.05 Тема: Механічний рух.

Завдання: повт. п.6-13, впр. 11-15 (с.95)


29.04 Тема: Контрольна робота №4. "Механічна робота та енергія"

Завдання: виконати завдання на сайті "Всеосвіта"


22.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: викон. №17-19 с.243


15.04 Тема: Навчальний проєкт №4. Вибір теми с.246, розробка проєкту с.247, 248.

Завдання: створити проєкт і підгот. до його презентації.

17.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: завд. для самоперевірки №11-16 с.243


08.04 Тема: Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Завдання: опр. п.36 с.234-237, впр. 36 (2,3)

10.04 Тема: Лабораторна робота №12. "Визначення ККД похилої площини"

Завдання: опр. теоретичний матеріал лабор. роботи с.238-239.


01.04 Тема: Прості механізми.

Завдання: Опр. п.36 с.233, впр. 36(1)

03.04 Тема: Лабораторна робота №11 "Вивчення умови рівноваги важеля".

Завдання: опр. теоретичний матеріал лабораторної роботи, с.226-227.


13.03 Тема: Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Завдання: опр. п.33 с.214, впр. 333(3,4) письмово с.218

18.03 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: повт. п.30-33, впр. №30 (9) с.203, впр. №31 (3,5) с.207, впр. №32 (6) с.213, впр. №33 (8) с.219

20.03 Тема: Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важіля.

Завдання: опр. п.34 с.220, впр №33 (2,4)


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

25.05 Тема: Народна іграшка. Сувенір.

Завдання: створ. народну іграшку: солом"яна забавка, "Баранець", лялька-мотанка; опр. с.190-192.


18.05 Тема: Дизайн одягу з урахуванням національних традицій і сучасної моди

Завдання: Створити ескіз костюма для власного гардеробу "Спортивний одяг", "Святкова сукня". Гроафічні матеріали. с.182-187


04.05 Тема: Архітектурні пам"ятки України.

Завдання: спостереження за географічними особливостями розташування архітектурних пам"яток нашого краю. Шрифт, графічний дизайн. матеріали та техніка за вибором, с.164-171.


27.04 Тема: Графічний дизайн. Культурні та національні традиції. Значення оберегової символіки в народному мистецтві України.

Завдання: Створення Великодньої листівки з елементами конструювання.Матеріали та техніка за вибором. Ст. підручника 96-98


13.04 Тема: Дизайн просторивого середовища. Дизайн інтер"єру.

Завдання: опр. с.156-163, Д.3 . створити ескіз елементу інтер"єру для сучасної кімнати учня.


06.04 Тема: Продовження теми "Архітектурний образ"

Завдання: архітектурний образ, ансамбль. живописні або графічні матеріали. с.144-155


30.03 Тема: Дизайн просторового середовища. Архітектурний образ.

Завдання: створ. композиції "Казковий будинок" або "Будинок за уявою", підр. с.144-155


16.03 Тема: Ландшафтний дизайн

Завдання: матеріал та техніка за вибором, підр. с.138-143.


ІНФОРМАТИКА

22.05. Тема: Підсумковий тест за навчальний рік (сайт Всеосвіта).


15.05. Табличний процесор.

Завдання: тестування на сайті "Всеосвіта".


08.05 Тема: Захист індивідуальних проєктів.

Завдання: повт. п.1.1-2.2


24.04 Тема: Виконання індивідуальних навчальних проєктів.

Завдання: повт. п.5.2, робота над проєктом.


17.04 Тема: Навчальні проєкти. Вибір теми та формування груп.

Завдання: опр. п.5.2, завд 3,5


10.04 Тема: Презентація розв"язків компетентнісних задач.

Завдання: повт. п.5.1.


03.04 Тема: Робота над розв"язанням задачі.

Завдання: опр. п.5.1, завд 1.


13.03 Тема: Аналіз умови та складання плану розв"язання компетентнісної задачі.

Завдання: Опр. п. 5.1, завд. с.209.

Кiлькiсть переглядiв: 714

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.