БІОЛОГІЯ

26.05 Тема: Ембріональний період розвитку людини. Постембріональний розвиток людини.

Завдання: опрацювати п.61, 62, виконати завдання "Самоконтроль знань" на с.280 підручника.

19.05. Тема: Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Менструальний цикл.Запліднення. Вагітність.

Завдання: опрацювати п. 59,60, виконати творче завдання на с. 271 підручника.

12.05. Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи.

Завдання: опрацювати п. 54, 55, виконати творче завдання на с. 254 підручника.

05.05. Тема: Сон і біоритми.

Завдання: опрацювати п. 52, виконати "Самоконтроль знань з теми " на с. 244 підручника.


28.04. Тема: Навчання та пам"ять. Лабораторне дослідження :дослідження різних видів пам"яті.

Завдання: опрацювати п. 50, виконати лабораторне дослідження за зошитом для лабораторних робіт.


21.04 Тема: Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти.

Завдання: опр. п.47-48, виконати лабораторне дослідження: визначення реакції зіниць на світло (за зошитом для лабораторних робіт)


14.04. Тема: Тестова контрольна робота по темі "Сенсорні системи".

Завдання: пройти тестування за посиланням : vseosvita.ua/go.


07.04. Тема: Сенсорні системи смаку та нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Завдання: опрацювати п. 45,46. Виконати тестові завдання на с. 216 та 220 "Самоконтроль знань з теми" на с.220, дослідницький практикум "Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри" на с. 216.


31.03 Тема: Особливості функціонування ока людини. Гігієна зору.

Завдання: п.43, вик. лаб дослідження №8,9 за зошитом для лаб. робіт, скласти пам"ятку "Гігієна зору"


17.03 Тема: Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова. Зорова сенсорна система. Око.

Завдання: 1. Опрацювати п. 41, 42. 2. Виконати тестит на с. 197, 201. 3. Заповнити таблицю "Будова ока".


ХІМІЯ

27.05 Тема: Тестова контрольна робота "Основні класи неорганічних сполук".

Завдання: виконати роботу на окремих аркушах листка.

20.05. Тема: Виконання тренувальних вправ тп роз"язок розрахункових задач.

Завдання: виконати тестові завдання в робочому зошиті, підготуватися до контрольної роботи по темі "Осноіні класинеорганічних сполук"

13.05. Тема: Значення експерементального методу в хімії. Технологія розв"язання ексеперементальних задач.

Завдання: зробити записи в робочому зошиті за додатковою інформацією.

06.05. Тема: Виконання тренувальних вправ та розв"язок розрахункових задач.

Завдання: виконати тестові завдання в зошиті.


29.04. Тема: Генетичні зв"язки між основними класами неорганічних сполук.

Завдання: опрацювати п. 38, закреслити в зошит схему 18 (на с. 210), виконати вправу 310 (а,б).


22.04 Тема: Хімічні властивості амфотерних гідроксидів.

Завдання: опр. п.31, закреслити в зошит схему 9 с.173, дописати приклади хімічних рівнянь, вик. впр.246.


15.04. Тема: Фізичні та хімічні властивості лугів. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Хімічні властивості нерозчинних основ.

Завдання: опрацювати п. 29, закреслити в зошит схему 7 (с. 157), дописавши приклади хімічних рівнянь, виконати вправу 226.


08.04. Тема: Фізичні та хімічні властивості кмслот. Ряд активності металів. Реакція заміщення. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Завдання: опрацювати п. 30, закреслити в зошит схему 8 (с.166), дописати приклади хімічних рівнянь, виконати вправу 236, 238.


01.04 Тема: Фізичні та хімічні властивості основних кислотних та амфотерних оксидів. Виконання розрахункових задач.

Завдання: опр. п.27,закреслити в зош. схему 6 с.145, дописати прикл. хім. рівнянь, вик. впр. 207, 209, 213.


18.03 Тема: Виконання тренувальних вправ на розпізнавання, номенклатуру і класифікацію класів неорганічних сполук.

Завдання: 1. Виконання тестових завдань.


УКРАЇНСЬКА МОВА

18.05. Тема: Контрольна робота. Диктант.

Завдання. Написання диктанту.

22.05. Тема: Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі ( за складним планом).

Завдання. Написати переказ.

04.05 Тема: Узагальнення і систематизація вивченого з теми "Речення з відокремленими членами"

Завдання: опр. с.171, викон. впр. 387.

08.05 Тема: Контрольна тестова робота. Речення з відокремленими членами.

Завдання: виконати тестову роботу "Речення з відокремленими членами"


24.04. Тема: РМ. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень.

Завдання. Написати твір-опис місцевості (вулиці, села,міста) на вибір.


06.04 Тема: РМ №16. Інтерв"ю в публіцистичному стилі.

Завдання. Опрацювати с. 212-213, виконати вправи 447(усно), 448 (письмово).

10.04 Тема: Відокремлені додатки, обставини, Відокремлені уточнювальні члени речення.

Завдання. Опрацювати п. 34,35,36; виконати вправи 349,361,373.


16.03 Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Речення зі зверненнями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)".

Завдання: 1. Опрацювати п.30. 2. Виконати вправи 307, 309. 3. Дати відповіді на запитання на с. 141.

20.03 Тема: Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Відокремлені означення та прикладки.

Завдання: Опрацювати п.31,32,33, виконати впр. 312,320,337.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

25.05 Тема: Контрольна робота. Письмовий твір на тему: "Добро і зло в сучасному світі ( за повістю Ю.Винничука "Місце для дракона".

Завдання. Написати твір.

29.05. Підсумковий урок.

15.05. Тема: Валентин Чемерис. "Вітька + Галя, або Повість про перше кохання".

Завдання. Прочитати повість, дати відповіді на запитання письмово у зошит с.250; виписати у робочий зошит портрнтні характеристики Вітька Горобця, Федька Котигорошка й Галі Козачок.

13.04. Тема: Контрольна робота. М. Коцюбинський, О. Довженко, Н.Бічуя.

Завдання: пройти тестування за посиланням: vseosvita. ua/go.

17.04. Тема: В. Дрозд "Білий кінь Шептало". Алегоричність образу коня Шептала.

Завдання: прочитати твір, дати відповіді на запитання на с. 185-186, виписати із оповідання 7-10 фраз, які навчають бути особистістю.


30.03 Тема: Ніна Бічуя. "шпага Славка Беркути". Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк.

Завдання. Виконати завдання 11 на с.176, записати у зошит характеристику улюбленого героя.

03.04 Тема: РМ №4. Написання фанфіків на основі повісті "Шпага Славка Беркути".

Завдання. Написати фанфіки на основі повісті.


13.03 Тема: Олександр Довженко. "Ніч перед боєм". Ніна Бічуя. "Шпага Славка Беркути".

Завдання: 1. Опрацювати с. 134-176. 2. Написати твір-роздум "Без дружби життя не повноцінне".

АНГЛІЙСЬКА МОВА

27.05. Тема: Контрольна робота з читання.

Контрольна робота з письма.

13.05. Тема: Розвиток навичок читання та говоріння. Клімат України.

Завдання: с. 218-219 - читати, перекладати, с. 220 вправа 1 (усно).

29.04. Тема: Географічне положення та клімат України. Активізація навичок читання.

Завдання: с. 214, 216 - вивчити слова, с. 214-215 вправа 4 - читати, перекладати текст, відповісти на запитання вправа 6 на с. 216, с. 216 вправа 5 виконати письмово.


15.04. Тема: Подорож країнами. Географічне положення Великобританії. Активізація граматичних навичок.

Завдання: опрацювати граматику с. 201 (Article THE with Geographical Names), вправа 3, 4 ( письмово),с. 206, 213 - вивчити слова, с. 212-213 вправа 2 - читати, перекладати текст, відповідати на запитання вправа 3 на с. 214.


01.04. Тема: Преса Великої Британії.

Завдання: на с.183, 186-вивчити слова,с.182, вправа 1а-виконати письмово, b- читати, перекладати, на с.183 вправа 3 (письмово), на с. 185-186 читати, перекладати.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

28.05 Тема: Внесок України у формування європейської цивілізації. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ-ХVІІІ ст.

Завдання: опрацювати конспект.


21.05 Тема: Контрольне тестування

Завдання: пройти тестування на сайті "Всеосвіта"


07.05 Тема: Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

Завдання: опрац. п.33 с.252-256, скласти історичний портрет Г.Сковороди, відповіді на запитання.


30.04 Тема: Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина. Східна Галичина. Рух опришків. Поділи Речі Посполитої.

Завдання: прочитати § 32, завдання 11 с.252 (письмово), скласти історичний портрет О.Довбуша.


23.04 Тема: Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

Завдання: опр. п.32 п.8-9 с.241-243, завд 13 с.244 (письмово)


16.04 Тема: Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

Завдання: прочит. п.30, скласти історичний портрет К.Розумовського, відпов. на запитання.


02.04 Тема: Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень.

Завдання: Пройти тестування за посиланням: vseosvita.ua/go


12.03 Тема: Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Завдання: 1. Прочитати с.202-205 2. Підготувати презентацію "Пилип Орлик і його Конституція"

19.03 Тема: Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Завдання: Прочитати п.33, скласти таблицю Українська Культура другої половини ХVІІІ ст.", вказавши галузь культури, імена діячів, основні здобутки. Повт. матеріал по вивченій темі.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

28.05 Тема: Узагальнення до курсу "Ранній Новий час в історії людства"

Завдання: опрацювати конспект, скласти кросворд по вивченому матеріалу (15-20 слів)


21.05 Тема: Індія та Персія в ХVІ-ХVІІІ ст. Держава Великих Моголів. Бабур, Акбар. Перське царство Сефевидів. Аббас І. Культура Індії та Персії.

Завдання: опр. п.28, виписати основні дати з теми, скласти історичний портрет Акбара.


07.05 Тема: Узагальнення, контроль і корекція навчальних досягнень.

Завдання: пройти тестування на Всеосвіті.


30.04 Тема: Практичне заняття. Аналіз повсякденного життя в країнах західної Європи у ХVІІІ ст.

Завдання: виконати завдання практичної роботи с.223 (письмово)


23.04 Тема: Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США.

Завдання: опр. п.25, скласти хронологічну таблицю подій війни за незалежність.


16.04 Тема: Міжнародні відносини 18 ст. Війна за іспанську спадщину, війна за австрійську спадщину, Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.

Завдання: прочит. п.24, завд. 11 с.210 (письм)


02.04 Тема: Просвітництво і промислова революція. Енциклопедисти. Масони. Класицизм.

Завдання: Прочитати п.22, скласти хронологічну таблицю впровадження найважливіших технічних новинок ХVІІІ ст.


12.03 Тема: Внутрішня та зовнішня політика Петра І.

Завдання: 1. Прочитати п.21. 2. Виконати завдання 10 с.176. 3. Скласти історичний портрет Петра І.

19.03 Тема: Урок узагальнення, контролю і корекція навчальних досягнень.

Завдання: Пройти тестування за посиланням: vseosvita.ua/go


ОСНОВИ ЗДОРОВ"Я

26.05 Тема: Комп"ютерна безпека. Безпека у мережі Інтернет.

Завдання: опр. п.30 с.139-140

19.05. Тема: Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров"я і поведінку людей.

Завдання: опрацювати п. 30 с. 139-140, виконати завдання 1 з рубрики"Моделюй - ..." (письмово).

12.05. Тема: Загроза тероризму.

Завдання: опрацювати п. 29 с. 135 - 138, виконати завдання 1, 2 рубрики "Моделюй - ..." (письмово).

05.05. Тема: Небезпека залучення до деструктивних соціальних угрупувань.

Завдання: опрацювати п. 29 до с. 135, розв"язати ситуаційні завдання 1-2 на с. 138.


28.04. Тема: Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпритульність і бездоглядність.

Завдання: опрацювати п. 28, розв"язати ситуаційні завдання 1-4 на с. 132, виконати завдання рубрики"Моделюй ...".


21.04 Тема: Захист від кримінальних небезпек. Самооборона та її межі.

Завдання: опрацювати п.27, розв"язати ситуаційні завдання 1-6 с.127, виконати завдання рубрики "Моделюй...".


14.04. Тема: Правова відповідальність і закони України.

Завдання: опрацювати п. 26, розв"язати ситуаційні завдання 1, 2 на с. 124.


07.04. Тема: Вплив забруднення грунтів на здоров"я.

Завдання: опрацювати п. 25, виконати проект "Чисте довкілля".


31.03 Тема: Вплив забрудненого повітря на здоров"я.

Завдання: опр. п.24, завд. 1-5 (усно), ситуаційні завдання 1,2 (письм) с.115.


17.03 Тема: Забруднення навколишнього середовища і здоров"я. Вплив стану води на здоров"я.

Завдання: Опр. п.23, розв"зати ситуаційні завд. 1-4 с.111 (письмово)


МИСТЕЦТВО

25.05. Тема: Т.Шевченко та М. Лисенко. Стильовий синтез.

Завдання. Опрацювати с.182-193.

18.05. Тема: Краса природи та "король вальсу".

Завдання. Опрацювати с.169-171, намалювати пейзаж у реалістичній манері "Дорогий для серця куточок".

04.05 Тема: Правда життя або реалізм у мистецтві. Історія та реальність.

Завдання: опр. с.176-181 за бажанням підготув. презентацію фрагмента одного з укр. народних обрядів.


27.04. Тема: Пейзажна лірика в музиці та живопису.

Завдання. С.159-163, дати відповіді на запитання.


13.04. Тема: Портрети романтиків.

Завдання: опрацювати с. 156-163, створити селфі "Я- романтик".


06.04 Тема: Романтизм у мистецтві. Лірика - стихія романтиків.

Завдання. Опрацювати с.146-155,підготувати розповідь про митця, який найбільше сподобався.


30.03 Тема: Тема життя людини в музиці та живопису.

Завдання. Опрацювати с.134-139, дати відповіді на запитання.


16.03 Тема: Новий герой Просвітництва.

Завдання: Опр. с.134-145, скласти кросворд до теми "Класицизм"


АЛГЕБРА

18.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.

27.04 Тема: Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта та теорема, обернена до теореми Вієта

Завдання: Прочитати п.20. Розв’язати № 635,639, 646,685


06.04 Тема: Квадратнім рівняння.

Завдання: проч. п.18-20, викон. №697, 644, 687


16.03 Тема: Функція У=Х, її графік і властивості.

Завдання: проч. п.17., викон. №561, 568, 574.


ГЕОМЕТРІЯ

25.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.

04.05 Тема: Розв"язування задач на обчислення площ многокутників.

Завдання: повт. п.22, 23. Розв"язати №732, 735, 792.


30.03. Тема: Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола.

Завдання: прочитати п. 19, виконати №453, 455, 459.


ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

26.05. Тема: Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

Завдання: підготувати письмові відповіді на запитання №1,2,7,10 на с. 287-288 підручника.

19.05. Тема: Контрольна робота. Тести. Література ХХ - ХХі століття. У пошуках себе і високого польоту.

Завдання: повторитит вивчені твори протягом року.

12.05. Тема: М. Аромштам "Коли відпочивають янголи".Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ.

Завдання: прочитати твір "Коли відпочивають янголи", підготувати переказ епізоду, що найбільше сподобався.

05.05. Тема: Барбара Космовська. Художній світ Б. Космовської "Буба". Ідея поваги й любові до людини. Батьки - діти, діти - онуки. Сімейні цінності у творі.

Завдання: прочитати твір "Буба", написати письмову розповідь про епізод, що найбільше запам"ятався, характеризувати образи твору.


28.04. Тема: Річард Бах. "Чайка Джонатан Лівінгстон". Сюжет твору як філософська метафора людського буття. Художній конфлікт і можливість його подолання. Алегоричні образи повісті. Ознаки притчі у творі.

Завдання: опрацювати біографію Річарда Баха на с. 270 271 ( підручник "Зарубіжна література" Євгеній Волощук), прочитати твір "Чайка Джонатан Лівінгстон", охарактеризувати світ Зграї.


21.04 Тема: Художні образи. Філософський зміст твору "Маленький принц"

Завдання: характеризувати образи казки, виписати афоризми, пояснити їх.


14.04. Тема: Антуан-де- Сент Екзюпері. Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі "Маленький принц". Притча.

Завдання: повторити і виписати значення термінів притча, казка, алегорія. прочитати казку "Маленький принц", за бажанням намалювати ілюстрації.


07.04. Тема: Позакласне читання. Мольєр "Скапен-штукар"

Завдання: прочитати твір, знати зміст п"єси Мольєра "Скапен-штукар".

31.03. Тема: Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеон). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

Завдання: повторити значення термінів сатира, сатирична розповідь, гумор, іронія, антитеза. Скласти кросворд до теми.


17.03 Тема: Мольєр. Художнє новаторство Мольєра у Драматургії. Історія створення комедії "Міщани-шляхтичі"

Завдання: підр. с.245-254, характ. образи комедії, письм. підібрати цитати для хар-ки образу Журдена, скласти кросворд до теми.


ГЕОГРАФІЯ

20.05. Тема: Населення Сумської області. Етнічний склад та особливості зайнятості.

Завдання: піготувати повідомлення по темі.

06.05. Тема: Географічне положення, адміністративно - територіальний устрій та населення Сумської області.

Завдання: підготувати повідомлення по темі уроку. Закінчити виконання практичних робіт по темі "Населення".


22.04 Тема: Зайнятість населення у світі й Україні. Економічно активне населення. Проблеми зайнятості.

Завдання: опр. п.57,58, відпов на запитання с.288,289 (письмово)


08.04. Тема: Етнічний та релігійний склад населення.

Завдання: опрацювати п. 55-57, дати відповіді на запитання на с. 274, 284, 279, вивчити поняття.


18.03 Тема: Розселення. Густота населення. урбанізація. міське і сільське населення України.

Завдання: п.52, 53, 54

ФІЗИКА

22.05. Тема: Теплові явища. Електроні явища. Електричний струм.

Завдання: повторитит п. 1-40, №12-15 (с. 97), №8-14 (с. 223).

08.05 Тема: Контрольна робота "Електричні явища. Електричний струм".

Завдання: виконати контрольну роботу на сайті "Всеосвіта", повт. п.19-33.


17.04 Тема: Навчальний проєкт "Електрика в житті людини"

Завдання: підготувати доповідь і презентацію.


03.04 Тема: Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.

Завдання: опр. п.34, 35, впр. 34(1,5), впр. 35(1-4).


13.03 Тема: Послідовне і паралельне з"єднання провідників. Робота і потужність електричного струму.

Завдання: опр. п.31,32,33, впр. № 31 (3) письм. с.166, впр. №32 (3) письм. с.176, впр. №33 (4) письм. с.184


ІНФОРМАТИКА

13.05. Тема: Підсумкова контрольна робота з а ІІ семестр ( сайт Всеосвіта).

29.05 Тема: Вибір теми проєкту. Реалізація проєкту. Підготовка презентаційних матеріалів проєкту. Захист проєктних робіт.

Завдання: повт.5.1-6.8.


15.04 Тема: Інформаційні системи у виробництві, зв"язку, торгівлі та побуті. Аналіз умов та складання плану розв"язання задачі. Робота над розв"язуванням задачі. Презентація кінцевого продукту.

Завдання: опр. п.8.1, 8.2.


01.04 Тема: Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки.

Завдання: опр. п.7.4, 7.5. Пр.роб. 16: Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки. встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.


18.03 Тема: Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок. Практична робота №14. розв"язування задач на обчислення

Завдання: викон. завд. практичної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 651

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.