БІОЛОГІЯ

25.05 Тема: Основи генетичної інженерії. Генетично модифіковані організми.

Завдання: опрацювати п.57, дати відповіді на запитання 1-7 с.242.

18.05. Тема: Введення в культуру рослин.

Завдання: опрацювати п. 55, дати відповіді на запитання 1-6 (усно) на с. 234.

21.05. Тема: Огляд традиційних біотехнологій.

Завдання:: опрацювати п. 56.


14.05. Тема: Поняття про селекцію.

Завдання: опрацювати п. 54, виконати завдання 1, 2 на с. 229 підручника.


04.05. Тема: Захист та збереження біосфери. Основні заходи щодо охорони оточуючого середовища.

Завдання: опрацювати п. 53, виконати тести на закріплення знань на с. 223 підручника.

07.05. Тема: Тестова контрольна робота по темі "Надорганізмові біологічні системи".

Завдання: виконати завдання на сайті "Всеосвіта".


27.04. Тема: Стабільність екосистеми та причини її порушення.

Завдання : опрацювати п. 51, виписати терміни, скласти пам"ятку "Причини порушення екосистеми".

30.04. Тема: Біосфера як цілісна система.

Завдання: опрацювати п. 52, виписати терміни, підготувати повідомлення "Зелена книга України".


23.04 Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні фактори.

Завдання: опр. п.50, підготув. презентацію за темами: "Абіотичні фактори", "Біотичні фактори", "Антропогенні фактори", "Симбіоз та його види" (теми вибрати по одній в алфавітному порядку по списку учнів)


13.04. Тема: Екосистема. Різноманітність екосистем.

Завдання: опрацювати п. 48, виписати і вивчити терміни теми.

16.04. Тема: Харчові зв"язки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах.

Завдання: опрацювати п. 48, відповісти на запитання після параграфа, вивчити терміни та правило екологічної піраміди.


06.04. Тема: Неклітинні форми життя- віруси. Основні групи організмів : бактерії, археї.

Завдання: опрацювати п. 46, скласти порівняльну таблицю.

09.04. Тема: Огляд основних еукаріотичних токсинів.

Завдання: опрацювати п. 47, виконати тести на зщакріплення знань на с. 201 підручника.


30.03. Тема: Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Завдання: опр. п.44, викон тести 1-26 с.183-185 підр.

02.04. Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики.

Завдання: опрацювати п. 45, виписати визначення термінів до теми.


12.03 Тема: Механізми видоутворення.

Завдання: 1. Опрацювати п.41 2.Вивчити терміни теми. 3. Підготувати повідомлення за темою "Напрямки і шляхи макроеволюції.

16.03 Тема: Роль різних наук в обгрунтуванні теорії еволюції.

Завдання: 1. Опрацювати п.42 2. Скласти таблицю "Науки та їх роль" 3. Виписати і вивчити терміни теми.

19.03 Тема: Світоглядні та наукові погляди на походження життя.

Завдання: 1. Опрацювати п.43. 2. Дати відповіді на запитання. 3. Вивчити терміни теми.


ХІМІЯ

28.05 Тема: Підсумкове заняття. Узагальнення та систематизація знань.

21.05. Тема: Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені - творці хімічної науки.

Завдання: опрацювати п. 45, підготувати навчальний проєкт "Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

22.05. Тема: Презентація навчальних проектів.

14.05. Тема: Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Завдання: опрацювати п. 43, виконати вправу 157.

15.05. Тема: Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Завдання: опрацювати п. 44, виконати вправу 159.

07.05. Тема: Контрольна робота з теми Органічні сполуки".

Завдання: виконати завдання на окремих аркушах.

08.05.Тема: Багатоманітність речовин та хімічні реакції.

Завдання: скласти ментальні карти , вказавши органічні сполуки, їх назви, класи, хімічні реакції та генетичний зв"язок.


30.04. Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми "Органічні сполуки".

Завдання: опрацювати п. 42, виконати завдання 12-21 на с. 199-200 підручника. Зробити записи в зошитах.


23.04 Тема: Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Завдання: опр. п.41 с.194 (викон. завд.1-3), підготувати навчальний проект "Екотрофологія - наука про екологічно безпечне харчування"

24.04 Тема: Виконання тренувальних вправ та розв"язок розрахункових задач з органічної хімії.

Завдання: опр. п.42, завд. 1-11 с.198-199 підручника. Зробити записи в робочих зошитах.


16.04. Тема: Білки як біологічні полімери. Денатурація білка. Біологічна роль амінокислот і білків.

Завдання: опрацювати п. 39 с. 189-191, зробити записи згідно теми уроку, виконати вправу 150.

17.04. Тема: Експерементальне дослідження харчових продуктів.

Завдання: опрацювати п. 40, виконати експерементальні завдання 1, 2, 3, 5 на с. 192-193 підручника. Зробити записи в робочому зошиті.


09.04. Тема: Узагальненні та систематизація знань з теми "Оксиногеновмісні органічні сполуки". Тематичний контроль.

Завдання: пройти тестування за посиланням : vseosvita.ua/go/

10.04 Тема: Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти.

Завдання: опрацювати п. 39 до с. 189, зробити записи згідно теми уроку, виконати вправу 152, 153.


02.04. Тема: Вуглеводи( глюкоза, сахароза): молекулярні формули,фізичні властивості, поширення, утворення та застосування. Якісна реакція на глюкозу.

Завдання: опрацювати п. 37, зробити записи в зошит, виконати вправу 145,147.

03.04. Тема: Вуглеводи( крохмаль, целюлоза): молекулярні формули, фізичні властивості, поширення, утворення та застосування. Якісна реакція на крохмаль.

Завдання: опрацювати п. 38, зробити зиписи в зошит, виконати досліди (с. 186 підручника), виконати вправу 148.


12.03 Тема: Хімічні властивості етанової кислоти.

Завдання: 1. Опрацювати с.167-169. 2. Виконати впр. 133, 135.

13.03 Тема: Вищі карбонові кислоти. Мило, його склад.

Завдання: 1. Опрацювати п.36 до с. 173. 2. Виконати впр. 141, 142.

19.03 Тема: Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Біологічна роль жирів.

Завдання: 1. Опрацювати с. 174-176 2. Опрацювати сторінку ерудити. 3. Виконати впр. 143.


УКРАЇНСЬКА МОВА

27.05. Тема: Орфографія. Пунктуація.

Завдання. Повторити вивчені орфограми, правила вживання розділових знаків, виконати вправи 449,450,455,470.

29.05. Підсумковий урок.

20.05. Тема: Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні).

Завдання. Опрацювати п.36, виконати вправи 433 ( завдання 2 виконати письмово), 434.

22.05. Тема: Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень).

Завдання. Повторити п.36, виконати вправи 435, 440,443.

13.05.Тема: РМ. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

Завдання. С.248, зробити конспект вправа 523.

15.05. Тема: Контрольна тестова робота №4. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Текст як одиниця мовлення.

Завдання. Виконати тестове завдання.

06.05 Тема: Контрольний диктант.

08.05 Тема: Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях

Завдання: виписати з художньої літератури 4-5 складних речення і накреслити схеми.


29.04. Тема: Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв'язку.

Завдання. Опрацювати п.35, виконати вправи 424, 426


22.04. Тема: РМ.Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю.

Завдання. Написати переказ.


15.04. Тема: Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.

Завдання: опрацювати п. 33,34. виконати вправи 408 (усно), 416, 418.

17.04. Тема: Розвиток мовлення. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

Завдання: опрацювати с. 246-248, виконати вправу 521 (усно), 522.


08.04 Тема: Обговорення питання "Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?"

Завдання. Записати підсумки обговорення у зошит.

10.04 Тема: РМ №18. Складання діалогів-обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок) з різними співрозмовниками - товаришем та вчителем.

Завдання. Скласти діалог-обговорення про прочитану книжку або музичні новинки.


01.04 Тема: Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим звязком. Розділові знаки у складних реченнях із різними видами зв"язку.

Завдання. Опрацювати п. 30,31, вивчити правило; виконати вправи 369(усно), 370.

03.04 Тема: Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку.

Завдання. Повторити п. 29-31; виконати вправи 374 (1,2,3 завдання), 387(1,2,3 завдання).


18.03 Тема: Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку.

Завдання: 1.Опрацювати п. 29 2. Виконати вправи 359, 360

20.03 Тема: Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку.

Завдання: Повт п.29, виконати впр.365,367.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

27.05. Тема: Контрольна робота. Письмовий твір на тему: "Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка "Інститутка"".

Завдання.Написати твір.

29.05. Тема: Література рідного краю. П.Куліш "Кумейки".

Завдання.Прочитати твір, скласти тести.

20.05 Тема: Позакласне читання. Марко Вовчок. "Козачка" зі збірки "Народні оповідання".

Завдання. Прочитати твір, скласти і запмсати тести у зошит по прочитаному твору.

22.05.Тема: РМ. Написання листа авторові улюбленої книжки.

13.05. Тема: Марко Вовчок. "Народні оповідання"; продовження теми народного життя в повісті "Інститутка".

Завдання. Прочитати повість "Інститутка", дібрати заголовок до кожного розділу повісті і записати в зошит.

15.05. Тема: Образи персонажів - людей із народу та панночки.

Завдання. Підготквати і записати в зошит характеристику одного з персонажів твору.

06.05 Тема: Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Івана Брюховецького

Завдання: записати порівняльну хар-ку Якима Сомка і Івана Брюховецького.

08.05 Тема: Виразне читання уривка з роману П.куліша "Чорна рада".

Завдання: підготуватися до виразного читання уривка.


29.04. Тема: Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв з твору "Чорна рада". Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності, почуттю та обов'язку.

Завдання. Опрацювати теоретичнй матеріал підручника с.250-254. Написати у зошит характеристику одого з персонажів твору.


22.04.Тема: П.Куліш - відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач.

Завдання. Опрацювати с.250-254, прочитати роман "Чорна рада".

24.04. Тема: "Чорна рада" - перший україномоаний історичний роман-хроніка.

Завдання. Вивчити напам"ять уривок від слів "Було вже над вечір..." до слів "...а округ хуторогодящий вал". Накреслити схему мандрівки героїв роману П Куліша "Чорна рада" у робочому зошиті.


15.04. Тема: Позакласне читання. Т. Шевченко "Назар Стодоля".

Завдання: прочитати твір, скласти свої запитання до твору.

17.04. Тема: Контрольна робота. Творчість Т. Шевченка.

Завдання: пройти тестування за посиланням: vseosvita.ua/go.


07.04 Тема: Біблія в житті Т.Шевченка.Світле пророцтво поета ("Ісаїя. Глава 35")

Завдання. Опрацювати с.243-248, виписати із переспіву "Ісаія. Глава 35" епітети в робочий зошит.

10.04 Тема: Світове велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка.

Завдання. Опрацювати с.249, написати твір-роздум "Актуальність творів Т. Шевченка в третьому тисячолітті".


01.04 Тема: Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі ("У нашім раї на землі...").

Завдання. Опрацювати с.231-232; дати відповіді на запитання на с.232-233; виконати завдання 11 на с.233.

03.04 Тема: Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. Риси автобіографізму в образі ліричного героя ("Доля"), ("Росли укупочці. зросли...").

Завдання. Опрацювати с.239-243, дати відповіді на с.242-243, вивчити напам"ять вірш Т.Шевченка "Доля".


13.03 Тема: "Вічна" тема матері й сина (за твором "Катерина")

Завдання: 1. Опрацювати с.234-235 2. Підготувати питання до поеми.

18.03 Тема: Еволюція жіночого образу (за твором "Наймичка").

Завдання: 1. Опрацювати с.235-236 2. Написати міні-твір "Майбутнє Івася".

20.03 Тема: РМ №3 Усний твір-характеристика персонажів поем "Катерина" і "Наймичка".

Завдання: 1.Підготувати усний твір-характеристику Катерини або Ганни (на вибір)


ОСНОВИ ЗДОРОВ"Я

27.05 Тема: Підсумковий урок.

20.05. Тема: На шляху до сталого розвитку.

Завдання: опрацювати п. 30.

13.05. Тема: Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров"я.

Завдання: опрацювати п. 29.

06.05. Тема: Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.

Завдання: опрацювати п. 28, виконати завдання 1-2 на с. 201 (письмово).


29.04. Тема: Сучасний комплекс проблем безпеки. Види і рівні загроз.

Завдання: опрацювати п. 27, виконати завдання 1-2 на с. 194 (письмово).


22.04 Тема: Протидія стигмі і дискримінації осіб за будь-якою ознакою.

Завдання: опрацювати п.26, виконати завдання 2 на с.185(письмово) "Червона стрічка - ..."


15.04. Тема: Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції.

Завдання: опрацювати п. 25 та п. 18 за підручником 8 класу. підготувати презентацію "Захисти себе від ВІЛ".


08.04. Тема: Профілактика вроджених вад.

Завдання: опрацювати п. 24, підготувати повідомлення про планування вагітності.


01.04. Тема: Репродуктивне здоров"я молоді.

Завдання: опрацювати п. 23, розв"язати життєві ситуації на с. 165 підручника(письмово).


18.03 Тема: Цінність родини.

Завдання: Опр. п.22, створити герб своєї родини.


МИСТЕЦТВО

25.05. Тема: Підсумковий урок.

Завдання. Опрацювати с.204-205.

18.05. Тема: Мистецтво в діалозі культур. Полікультурність. Українці світу.

Завдання. Опрацювати с. 192-203, скласти синкан зі словом "мистецтво".

04.05 Тема: Збереження мистецьких надбань: бібліотеки, музеї.

Завдання: опр. с.180-191


27.04. Тема: Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї.

Завдання. Опрацювати с.168-173. Самостійно сфотографувати цікаві куточки свого краю під назвою "Україна рідна моя на прекрасній планеті Земля" і розмістити у групі класу Viber


13.04. Тема: Рекламне мистецтво.

Завдання: опрацювати с. 186-191, вивчити визначення.


06.04 Тема: Фотомистецтво.

Завдання. Опрацювати с.180-185, дати відповіді на запитання на с.185.


30.03 Тема: Рольова гра "Телеміст".

Завдання. Опрацювати с.166-167, дати відповіді на запитання.


16.03 Тема: Телебачення: погляд у світ.

Завдання: Опр. с.160-165, переглянути найбільш цікаву телепередачу та охарактеризувати її.


АЛГЕБРА

25.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.

26.05. Тема: Узагальнення знань. Розв"язування задач і вправ з вивчених тем.

Завдання: виконати завдання 3,4,5,6,7 на с. 249 підручника.

18.05. Тема: Способи подання даних та їх обробки.

Завдання: повторити п. 24, виконати завдання № 24.6, 24.16.

19.05. Тема:Розв"язування задач і вправ.

Завдання: плвторити п. 21-24, виконати завдання №1-3 на с. 248.

12.05. Тема: Способи подання даних та їх обробки.

Завдання: повторити п. 24, виконати вправи № 24.14, 24.15.

04.05 Тема: Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка.

Завдання: прочит. п.24.2. Розв"язати №24.8, 24.12

05.05 Тема: Способи подання даних та їх обробки.

Завдання: повт. п.24. Розв"язати №24.13, 24.16.


27.04 Тема: Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

Завдання: Прочитати п.22,23. Розв’язати № 22.5, 22.8, 22.10

28.04 Тема: Початкові відомості про статистику.

Завдання: Прочитати п.24. Розв’язати № 24.3, 24.6, 24.11


21.04 Тема: Поняття про теорію ймовірності.

Завдання: повт. п.21, викон. №21.16, 21.17, 21.20.


13.04 Тема: Комбінаторика, її мета і задачі.

Завдання: проч. п.21, викон. №21.2, 21.4, 21.7

14.04 Тема: Комбінаторні правила сум і добутку

Завдання: повт. п.21, викон №21.10, 21.12, 21.14


06.04 Тема: Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

Завдання: повт. п.19, викон. №1-9 с.193

07.04 Тема: Розв"язування задач і вправ.

Завдання: (на сайті)


30.03.Тема: Сума перших п членів геометричної прогресії

Завдання: прочитати п.19, виконати № 19.2,19.4, 19.6.

31.03. Тема: Сума перших п членів геометричної прогресії

Завдання: прочитати п.19, виконати № 19.8, 19.10, 19.14.


16.03. Тема: Геометрична прогресія, її властивості

Завдання: прочит п.18., вик №18.2, 18.7, 18.14

17.03 Тема: Формула п-го члена геометричної прогресії

Завдання: повт. п.18, вик. №18.26, 18.30, 18.32.


ГЕОМЕТРІЯ

25.05. Тема: Контрольна робота.

Завдання: виконати завдання контрольної роботи.

27.05. Тема: Узагальнення знань. Розв"язування вправ і задач з вивчених тем.

Завдання: виконати вправи 21.1-21.4 на с. 209 підручника.

18.05. Тема: Розв"язування задач на обчислення площ правильних многокутників.

Завдання: повторити п. 17-20, виконати завдання №1-4 на с. 200.

20.05. Тема: Розв"язування задач і вправ.

Завдання: повторити п. 17-20, виконати завдання на с. 200.

13.05. Тема: Розв"язування задач на обчислення площ правильних многокутників.

Завдання: повторити п. 17-20, виконати вправи № 24.14, 24.15.

04.05 Тема: Рівність фігур.

Завдання: прочит. п.20. Розв"язати №20.30, 20.32.

06.05 Тема: Розв"язування задач "Правильні многокутники".

Завдання: повт. п.17-20. Розвязати №20.34.


27.04 Тема: Симетрія відносно прямої.

Завдання: Прочитати п.19.1. Розв’язати №19.9, 19.17, 19.20

29.04 Тема: Поворот. Паралельне перенесення.

Завдання: Прочитати п.19.2. Розв’язати №19.10, 19.22, 19.27


22.04 Тема: Симетрія відносно точки.

Завдання: прочит. п.18, викон. №18.2, 18.5, 18.7.


13.04 Тема: Розв"язування задач і вправ.

Завдання: 1) Знайдіть центральний кут правильного тридцятикутника. а) 30˚ б) 15˚ в) 12˚ г) 120˚ 2) Знайдіть довжину кола, діаметром 15 см. а) 30π см б) 15π см в) 30 см г) 15 см 3) Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 12 дм. а) 12π дм2; б) 144π дм2; в) 12 п2 дм2; г) 144 п2 дм2 4) Знайдіть міри внутрішнього та зовнішнього кутів правильного двадцятичотирикутника. 5) Радіус кола дорівнює 9 см. Знайдіть довжину дуги, що відповідає центральному куту 145˚. 6) Знайдіть площу кільця, розміщеного між двома концентричними колами, радіуси яких дорівнюють 4 см і 9 см. 7) Знайдіть площу сектора круга радіуса 8 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 60˚. 8) Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, у якого зовнішній кут втричі менший за внутрішній. 9) Знайдіть площу кругового сегмента, якщо радіус круга дорівнює 18 см, а центральний кут, що відповідає сегменту, дорівнює 135˚.

15.04 Тема: Переміщення (рух) та його властивості.

Завдання: проч. п.17, викон. №17.4,17.7, 17.10.


06.04 Тема: Площа круга та його частин.

Завдання: проч. п.7.2, викон. №7.11, 7.13, 7.16

08.04 Тема: Площа круга та його частин.

Завдання: повт. п.7.2, викон. №7.19, 7.22, 7.25.


30.03.Тема: Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

Завдання: прочитати п.6.2, виконати № 6.22, 6.24, 6.29, 6.31.

01.04. Тема: Довжина кола. Довжина дуги кола.

Завдання: прочитати п.7, виконати № 7.2, 7.4, 7.7, 7,9.


16.03 Тема: Правильний многокутник, його види та властивості.

Завдання: проч. п.6., вик №6.6, 6.11, 6.13, 6.19

18.03 Тема: Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

Завдання: повт п.6. вик. №6.22, 6.24, 6.29, 6.33.


ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

25.05. Тема: Контрольна робота. Тести. Література ХХ- ХХі ст. Життя, історія, кохання.

Завдання: виконати тести, повторити вивчені протягом року твори.

27.05. Тема: Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

Завдання: виконати завдання "Упізнай літературного героя і вказати назви творів у яких вони діють".

18.05. Тема: Рей Дуглас Бредбері "451* за Фаренгейтом". Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тотальному суспільстві.

Завдання: написати твір - роздум "Доля книги у 21 ст." або "Яку книгу я б вивчив напам"ять, щоб передати нащадкам".

20.05. Тема: Позакласне читання. Сучасна зарубіжна поезія. Унікальність, самобутність, неповторність Едуарда Асадова і його поезії.

Завдання: виразно читати 1-2 вірша Едуарда Асадова, визначити тему, ідею твору.

13.05. Тема: РейБредбері"451* за Фаренгейтом". Тема знецінення культури. Провідні моти твору - книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення...

Завдання: виписати у зошит значення слів "утопія", "антиутопія", скласти письмовий паспорт твору: Автор, Назва, Рік написання, Жанр, Тема, Ідея,Проблематика, Символіка.

04.05. Тема: Ерік Вольф Сігел. "Історія одного кохання". Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

Завдання: скласти сенкан до слова "кохання".

06.05. Тема: Рей Дуглас Бредбері " 451* за Фаренгейтом". Тривога за майбутнє суспільство в романі - антиутопії.

Завдання: знати зміст роману "451* за Фаренгейтом".


27.04. Тема: Образна система твору "Тев"є - молочар". Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

Завдання: охарактеризувати героїв (Тев"є, Голда, Цейтл, Хава, Шпринця, Бейкла). Підготувати презентацію "Тев"є - молочар у театрі, кіно та інших видах мистецтва".

29.04. Тема: Ерік Вольф Сігел "Історя одного кохання".

Завдання: прочитати роман "Історія одного кохання". Підготувати характеристику Олівера Барретта, Дженіфер Кавіллері.


22.04 Тема: Шолом-Алейхем "Тев"є-молочар". Філософські морально-етичні та психологічні проблеми у творі.

Завдання: дочитати твір (глави "Тев"є їде в Палестину", "Вийди!")

13.04. Тема: Розвиток мовлення. Складання анкети головного героя або інсценізація уривка твору ( за вивченими творами Г. Ібсена, Б. Шоу).

Завдання: скласти письмово анкету Елайзи Дулітле або Нори.

15.04. Тема: Шолом-Алейхем Тев"є"Молочар". Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі 19-20 ст. Шолом Алейхем і Україна.

Завдання: скласти хронологічну таблицю біографії Шолом-Алейхема, прочитати розділи твору "Аз недостойний", "Щастя привалило!", "Химери".


06.04. Тема: Динаміка образу Елайзи Дулітл.

Завдання: с. 267 підручника, підготувати відповіді на запитання 1-6.

08.04. Тема: Ідеї "одухотворення людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвиток мови.

Завдання: підготувати повідомлення або презентацію "Міф про Пігмаліона та Галатею".


30.03. Тема: Образна система. Підтекст "Символіка". Відкритість фіналу у драмі Г. Ібсена "Ляльковий дім".

Завдання: композиція твору, визначити символіку. Скласти дерево рішень : як можна розв"язати проблему Нори?.

01.04. Тема: Бернард Шоу. Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п"єсі "Пігмаліон".

Завдання: опрацювати біографію Б.Шоу; підібрати афоризми Б.Шоу (письмово), прокоментувати їх. Знати зміст п"єси Б. Шоу "Пігмаліон".


16.03 Тема: Генрі Ібсен. Роль Г.Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. "Ляльковий дім"

Завдання: знати зміст п"єси Г.Ібсена "Ляльковий дім".

18.03 Тема: "Ляльковий дім" як соціально-психологічна драма.

Завдання: охарактер. одного з героїв п"єси.


ФІЗИКА

20.05. Тема: Альтернативні джерела енергії.

Завдання: Підготувати реферат на тему "Альтернативні джерела енергії".

22.05. Тема: Урок - семінар . Сучасні проблеми екології таенергетики в Україні та в світі.

13.05. Тема: Еволюція фізичної карти світу. Розвиток уявлення про природу світла.

Завдання: опрацювати п. 40, підготувати реферат, теми на с. 110.

15.05. Тема: Фізика і науково - технічний прогрес.

Завдання: проект (с. 260).

15.05. Тема: Види забруднення довкілля.

Завдання: підготувати реферат "Види забруднення довкілля".

06.05 Тема: Учнівський проєкт.

Завдання: с.260, виконати в формі презентації.

08.05 Тема: Захист учнівських проєктів.


29.05 Тема: Контрольна робота №6 з теми: "Рух і взаємодія. Закони збереження"

Завдання: викон. завд. на сайті "Всеосвіта".


22.04 Тема: Фундаментальний характер законів збереження.

Завдання: опр. п.39, впр. 39 (3,5).

24.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: повт. п.37-39, завд. для самоперев. (1-9) с.258

24.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: викон. вправи із завд для самоперев. (10-13) с.258.


15.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: повт. п.37, 38, впр. 38 (4).

17.04 Тема: Лабораторна робота №7 "Вивчення закону збереження механічної енергії"

Завдання: опр. теоретичний матеріал лаб. роботи с.241-242.

17.04 Тема: Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій.

Завдання: опр. п.39, впр. 39 (1-3)


08.04 Тема: Розв"язування задач

Завдання: повт. п.37, скласти 2 задачі на реактивний рух.

10.04 Тема: Застосування законів збереження та імпульсу в механічних явищах

Завдання: опр. п.38, впр. 38 (1).

10.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: повт. п.38, впр. 38 (2,3).


01.04 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: повт. п.36, впр. 36(3-5)

03.04 Тема: Реактивний рух.

Завдання: опр. п.37, впр. 37(1,2)

03.04 Тема: Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

Завдання: опр.: п.37, впр. 37(3,5)


13.03 Тема: Розв!язування задач.

Завдання: повт. п.33,34,35, впр. 6 с.214, впр. 4 с.220, впр. 4 с.226

18.03 Тема: Розв"язування задач.

Завдання: повт. п.34,35, впр. 5,6,7 (письм.) с.226

20.03 Тема: Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Завдання: підр. п.36 с.226, впр. 1,2 (письм) с.230


ІНФОРМАТИКА

20.05. Тема: Комп"ютерна графіка.

Завдання: повторити п. 8.1-8.3. Створити складне векторне зображення.

22.05. Тема: Комп"ютерні презентації.

Завдання: повторити п. 3.1-3.6. Розробити презентацію з елементами анімації, відеокліпи, звуковими ефектами та мовним супроводом.

13.05.Тема: Підготовка презентаційних матеріалів проекту.

15.05. Тема: Захист розробленого проєкту.

06.05 Тема: Оформлення документації проєкту.

Завдання: повт. п.5.1-7.2

08.05 Тема: Публікація результатів роботи.

Завдання: повт.п.9.1-9.3.


29.04 Тема: Розробка інтерфейсної частини проєкту. аналіз результатів.

Завдання: повт. п.3.1-3.6


22.04 Тема: Технічне завдання проєкту. Добір засобів опрацювання даних та подання результатів проєкту.

Завдання: повт. п.8.1-8.3, 9.1-9.3.

24.04 Тема: Поетапна реалізація та налагодження модулів проєкту. Аналіз результатів.

Завдання: повт. п.9.1-9.3.


15.04 Тема: Подання результатів розв"язування задачі.

Завдання: повт. п.3.1-3.5

17.04 Тема: Визначення теми колективного проекту. Розподіл ролей і планування колективної діяльностію

Завдання: повт. п.5.1-5.2.


08.04 Тема: Добір засобів опрацювання даних.

Завдання: опр. п.10.1 с. 274.

10.04 Тема: Опрацювання даних.

Завдання: опр. п.10.1 с.275.


01.04 Тема: Побудова інформаційної моделі.

Завдання: опр. п.10.1 с.272

03.04 Тема: Пошук інформаційних матеріалів.

Завдання: опр. п.10.1 с.273


13.03 Тема: Пр.роб.№13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Завдання: завд.4

18.03 Тема: Конструювання сайтів

Завдання: завд. с.270

20.03 Тема: Розв"язування компетентнісних задач.

Завдання: підр. п.10.1, тема 18 с.277.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

26.05 Тема: Контрольне тестування по темі "Повсякденне життя та культура України в сер.ХІХ - на поч. ХХ ст."

Завдання: пройти тестування на сайті «Всеосвіта»


19.05 Тема: Практичне заняття. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров"ям і медичні служби. Дозвілля й задоволення культурних запитів.

Завдання: дати відповіді на запитання практичної роботи (с.274)


12.05 Тема: Особливості розвитку культурного життя.

Завдання: опр. п.32,33, заповн. табл "Розвиток української культури в середині ХІХ-поч. ХХ ст"


05.05 Тема: Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. урізноманітнення форм і напрямків освіти.

Завдання: опр. п.30-31, скласти табл. "Розвиток української науки в середині ХІХ-на поч. ХХ ст."


28.04 Тема: Практичне заняття. «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель»

Завдання: опрацювати матеріал практичного заняття с.249-251, відповіді на запитання практичного заняття (письмово). Пройти тестування на Всеосвіті.


21.04 Тема: Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини та Галичини. Укладання порівняльної таблиці.

Завдання: ознайомитися з додатковими матеріалами та внести відомості до порівняльної таблиці


14.04 Тема: Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської влади на український рух.

Завдання: опр. п.26, скласти табл. "Аграрна реформа П.Столипіна" (вказати: причини, зміст реформи, наслідки)


31.03 Тема: Політизація та радикалізація українського національного руху. Проблема консолідації Української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Завдання: Опр. п. 24, 28-29. Скласти таблицю "Українські партії на початку ХХ ст."; відповіді на запитання.


17.03 Тема: Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України та західноукраїнських земель на початку ХІХ ст.

Завдання: Опр. п.23,27, виписати визначення нових термінів, підгот. повідомлення про одного з укр. меценатів поч. ХХ ст.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

28.05 Тема: Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики "довгого" ХІХ ст.

Завдання: опрацювати конспект.


21.05 Тема: Контрольне тестування

Завдання: пройти тестування на сайті "Всеосвіта"


14.05 Тема: Практичне заняття "Повсякденне життя людей на початку ХХ ст"

Завдання: опр. матер. практичного заняття с.247-248.


07.05 Тема: Література і мистецтво ХІХ ст.

Завдання: опр. п.28, заповн. табл. "Розвиток літератури та мистецтва в ХІХ -на поч. ХХ ст.", завд.12 с.246.


30.04 Тема: Наука і техніка ХІХ ст.

Завдання: опрацювати §27, скласти таблицю «наукові досягнення ХІХ – початку ХХ ст» (завд. 12 с.234), підготувати повідомлення про одного з діячів науки.


23.04 Тема: Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі 19 - 20 ст. Практична робота.

Завдання: Простежити динаміку міжнародних відносин у другій половині 19- на початку 20 ст., результати міркувань представити в резюме.


16.04 Тема: Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХХ ст.

Завдання: опр. п.26, скласти табл. "Міжнародні кризи та конфлікти кін. 19 - поч. 20 ст" (вказати: дата, назва конфлікту, результат).


02.04 Тема: Узагальнення. Тематичний Контроль.

Завдання: Пройти тестування за посиланням: vseosvita.ua/go


12.03 Тема: Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

Завдання: Опр. п.24, завд. 13 с.204 (письмово), скласти історичний портрет Сунь Ятсена.

19.03 Тема: Спроби модернізації Османської імперії.

Завдання: Опр. п.25, скласти табл. "Політичне та соціально-економічне становище Туреччини наприкінці ХІХ ст", повт. матеріал по темі.


ПРАВОЗНАВСТВО

25.05 Тема: Контрольне тестування по темі: «Якщо право - це професія»

Завдання: пройти тестування на сайті «Всеосвіта»


18.05 Тема: Практичне заняття "Ігровий суд"

Завдання: опр. зміст практичної роботи, підготув. до тестування по темі.


04.05 Тема: Нова українська поліція.

Завдання: опр. п.24 с.173-177, додаткові матеріали, завд 8 с.178 (письмово).


27.04 Тема: Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Завдання: опрацювати § 24 с.172-173, с.177-178


13.04 Тема: Узагальнення. контроль і корекція навчальних досягнень.

Завдання: пройти тестування за посиланням: vseosvita.ua/go


06.04 Тема: Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Завдання: практ. роб. с.168, викон. тестові завдання с.170-171.


30.03 Тема: Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Завдання: Опр. п.21 с.155-156, п.22-23 с.163-166. Есе "Як зменшити злочинність серед неповнолітніх".


16.03 Тема: Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Завдання: Опр. п.21, п.22-23 с.157-162, запропонувати перелік заходів щодо профілактики адміністративних правопорушень серед неповнолітніх (письмово), завд. 5,6 с.156 (усно)


ГЕОГРАФІЯ

28.05.Тема: Семестрова контрольна робота.

21.05. Тема: Глобальні проблеми людства.

Завдання: опрацювати п. 44-47 підручника, дати відповіді на запитання на с. 250, 254, 260, 265. Вивчити поняття.

14.05. Тема: Фінансові послуги. Комп"ютерне програмування. Аутсорсинг.

Завдання: опрацювати п. 42, 43 підручника, дати відповіді на запитання на с. 238, 242, виконати завдання с. 243 (письмово). Вивчити поняття.

07.05. Тема: Наука. Освіта. Охорона здоров"я.

Завдання: опрацювати п. 41 підручника, дати відповіді на запитання на с. 232 (письмово). Вивчити поняття.


30.04. Тема: Туризм як складник національної економіки України. Міжнародний туризм.

Завдання: опрацювати п. 39, 40 підручника, дати відповіді на запитання на с. 221, 226. Вивчити поняття. Нанести на контурну карту об"єкти світової спадщини ЮНЕСКО та туристичні райони в Україні.


23.04 Тема: Торгівля як вид послуг. торгівля у світі ів Україні.

Завдання: опр. п.37,38, відпов. на запит. с.210, 215. вивчити поняття. Виконати практичну роботу №7.


16.04. Тема: Транспорт України.

Завдання: опрацювати п. 36, дати відповіді на запитання на с. 205, вивчити поняття. Заповнити таблицю в зошиті. Види транспорту Характеристика Міста.


09.04. Тема: Географія світового транспорту.

Завдання: опрацювати п. 34, 35, дати відповіді на запитання на с. 193, 198, вивчити поняття. Заповнити таблицю в зошиті на 3 колонки : ! - види транспорту, 2- характеристика, 3- країни-лідери.


02.04 Тема: Повторення.

Завдання: с.187 підручника, виконати завдання письмово.


12.03 Тема: Харчові продукти та їх виробництво в Україні.

Завдання: Опр. п.33, скласти конспект, міні-проект "Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини"

19.03 Тема: Виробництво продуктів харчування у світі.

Завдання: Опр. п.32, скласти конспект, міні-проект "Традиційні продукти харчування в Україні та країнах сусідах".


АНГЛІЙСЬКА МОВА

27.05. Тема: Контрольна робота з аудіювання.

Контрольна робота з письма.

20.05. Тема: Визначні місця нашої країни. Контрольна робота з читання.

13.05. Тема: Домашнє читання. Визначні місця Львова.

Завдання: с. 226-229 - читати, перекладати.

06.05. Тема: Розвиток навичок читання та говоріння. Манчестер.

Завдання: с. 220-222 - читати, перекладати, с. 223 вправа 5 - усно, с. 224 вправа 7 - письмово.


29.04. Тема: Столиця Уельсу.

Завдання: с. 218-220 - читати, перекладати, с. 222 вправа 5 письмово.


23.04 Тема: Великі міста

Завдання: с.214-215 читати, перекладати діалог і різні думки, с.215 впр. 3 (письмово).


08.04. Тема: Визначні місця англомовних країн.

Завдання: с. 197, вправа 3 читати, перекладати, вправа 1 на с. 201-202, відповідати на запитання.


01.04. Тема:Головні міста Об"єднаного Королівства. Лондон.

Завдання: с.186-187, читати, перекладати, на с. 186 вправа 6 виконати письмово, на с. 187 вправа 8 виконати письмово.


18.03 Тема: Розвиток навичок читання. Англія. Частини Об"єднаного Королівства.

Завдання: чит. та переклад. впр. 3 с.184-185, впр. 4 с. 185 (письм.), впр. 2 а,в (письм.)

НІМЕЦЬКА МОВА

26.05 Тема: Семестрова контрольна робота з аудіювання.

28.05 Тема: Узагальнення та систематизація знань учнів за ІІ семестр.

19.05 Тема: Семестрова контрольна робота з письма.

Завдання: виконати завдання в зошиті.

21.05 Тема: Семестрова контрольна робота з читання.

12.05 Тема: Узагальнення і систематизація знань учнів. Україна.

Завдання: виконати завдання в зошиті.

14.05 Тема: Семестрова контрольна робота з говоріння.

05.05 Тема: Моє улюблене місто. Розвиток навичок монологічного мовлення.

Завдання: с.174 - вивчити слова, впр.1 с.174 - вставити пропущенні букви, впр.2 с.174-175 - прочитати і вписати про яке місто описується.

07.05 Тема: Визначні пам"ятки Києва. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

Завдання: с.176 - вивчити слова, впр. 2 с.176-177 - підписати визначну пам"ятку, впр.4 с.177 - читати і перекладати.


21.04 Тема: Це- Україна. Розвиток навичок монологічного мовлення.

Завдання: с.163 - вивчити слова, впр.2 с.163 (письмово), впр.4 с.164-читати і перекладати, впр.5 с.164 (письмово).

23.04 Тема: Цікаві подорожувальні місця в Україні. Розвиток навичок діалогічного мовлення.


Завдання: с. 165-вивчити слова, впр.3 с.166-167 - читати і перекладати.

14.04 Тема: Узагальнення і систематизація знань учнів.Німеччина.

Завдання: Виконати завдання в зошиті.

16.04 Тема: Моя батьківщина.

Завдання: с.171 - вивчити слова, впр.4(а) с.171-172 читати і перекладати, впр. 4(б) с.172 письмово, впр. 5 с.172 письмово.


07.04 Тема: Два дні в Дрездені.

Завдання: читати і перекл. впр.5(а) с.167; впр.5(б) с.168 (письм.); впр.6 с.168-169 - читати, перекладати і відповідати на питання.

09.04 Тема: Два дні в Дрездені. Музеї в Дрездені.

Завдання: впр. 1, 2 с.169 підготуватися до розповіді; впр. 5 с.169-170 читита і перекладати, впр. 5(б) с.170- скласти і записати 10 запитань.


31.03 Тема: Мюнхен.

Завдання: чит та перекл. впр.15 с.158, впр.17 с.160 (письм), впр.18,19 с.160

02.04 Тема: Два дні в Дрездені.

Завдання: чит впр.1 с.161-164, впр.2 с.164 запам. слова, впр3 с.164-165, впр4(6) с.167


12.03 Тема: Німецькими федеральними землями.

Завдання: чит. і переклад. впр.5 с.143-144, впр.7 с.145, впр.8 с.146 (письм.)

17.03 Тема: Декілька великих німецьких міст. Умовний спосіб.

Завдання: чит. і переклад. впр.1 с.146-149, впр.2 с.149-150, впр.6 с.151-152 (письм.)

19.03 Тема: Визначні пам"ятки Мюнхену.

Завдання: чит. і переклад. впр.7 с.152-153, впр. 8, 10 с.154, впр.11 с.156 (письм.)

Кiлькiсть переглядiв: 1035

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.